HOMEPAGE
O NÁS
ČINNOST
AKTUALITY
ODKAZY

CENA PETRA PARLÉŘE 2006 - TŘEŠŤCílem architektonické soutěže Cena Petra Parléře je najít co nejoriginálnější řešení městských veřejných prostor. Společnost Petra Parléře každý rok vybere z přihlášených měst ty nejvhodnější lokality, které si pak mohou vybrat přihlášení architekti. Návrhy architektů jsou pak zdarma poskytnuty jednotlivým městům.

V roce 2006 mohli soutěžící vybírat z 10 měst, celkem architekti odevzdali 24 návrhů, z toho 4 návrhy řešily lokalitu v Třešti. Návrhy se odevzdávaly v září 2006. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo v lednu 2007. Žádný z "třešťských" návrhů nezískal cenu Petra Parléře, jeden byl ale oceněn dílčí cenou sponzora.

Dne 11.6.2007 proběhla veřejná prezentace všech 4 návrhů v kině Máj v Třešti. Vzhledem k ne zcela vhodnému termínu prezentace byla účast veřejnosti dosti malá (asi 20 lidí). Zarážející byla nepřítomnost všech zastupitelů včetně starosty, přítomen byl pouze místostarosta, který celou akci organizoval.

Níže představujeme jeden z návrhů od autora Petra Brožka.

Výkresy a textová zpráva odevzdané do soutěže (výkresy mají od 200 kB do 800 kB) :


výkres 1 výkres 2

výkres 3 výkres 4

Dále jsou vybrané zákresy navrženého řešení, které byly použity při prezentaci:

pohled od jihu na ulici Na hrázi - stávající stav
výkres 1

pohled od jihu na ulici Na hrázi - návrh
výkres 1

pohled od severu na ulici Na hrázi - stávající stav
výkres 1

pohled od severu na ulici Na hrázi - návrh
výkres 1

pohled z Malvínské spojky k jihu - stávající stav
výkres 1

pohled z Malvínské spojky k jihu - návrh
výkres 1

pohled z lokality Na kanále ke kostelu sv. Kateřiny - stávající stav
výkres 1

pohled z lokality Na kanále ke kostelu sv. Kateřiny - návrh
výkres 1

pohled z ulice Selské k severu - stávající stav
výkres 1

pohled z ulice Selské k severu - návrh
výkres 1

pohled z louky na Domkách k severu - stávající stav
výkres 1

pohled z louky na Domkách k severu - návrh
výkres 1

Veškeré další šíření návrhů je možné pouze se souhlasem autora.