HOMEPAGE
O NÁS
ČINNOST
AKTUALITY
ODKAZY


OBNOVA KŘÍŽKŮV roce 2007 se chystáme spustit dlouhodobý projekt postupné obnovy drobných architektonických objektů v okolí města Třeště. Jedná se zejména o nejrůznější křížky a památné kameny rozeseté v krajině. Jelikož tyto objekty nejsou zapsanými kulturními památkami ani nemají žádného konkrétního majitele, který by se o ně staral, tak tyto prvky postupně chátrají. Je tedy čistě na dobrovolnících, aby o tyto objekty pečovaly.

Proto jsme se rozhodli představit záměr, že se postupně tyto objekty začnou opravovat a renovovat. Renovace bude spočívat zejména v doplnění chybějících prvků, vyčištění povrchů, obnově nátěrů a úpravě přilehlého terénu. Pro uhrazení nutných materiálních nákladů v řádu stokorun budeme hledat sponzory.

Jako první objekt bude obnoven Proschingerův kříž u silnice z Třeště na Stonařov. V následujících letech se počítá se Štumarovým křížem, Krebsovým křížem, kamenem Hranečník atd. Pokud se chcete dovědět podrobnější informace o této akci nebo se chcete na ní podílet, neváhejte nás kontaktovat na trest21@seznam.cz.Proschingerův kříž

Proschingerův kříž se nachází na pravé straně silnice z Třeště na Stonařov. Kříž má kamenný podstavec, ramena kříže s Kristem jsou kovová. Kolem křížku je čtvercová ohrádka s kamennými sloupky a kovovými tyčemi.

původní stav

Obnova Proschingerova křížku začala na konci března 2007. Bohužel hned na počátku musel být pokácen asi třicetiletý smrk, který rost hned vedle křížku uprostřed ohrádky. Smrk byl jeden ze čtyř, které doprostřed ohrádky vysadila před lety paní Vokřínková. Časem se ale smrk rozrostl natolik, že by se kvůli němu nedala obnovit ohrádka kolem křížku. Smrk kompozičně ani umístěním nezapadal do jeřábové aleje kolem silnice, proto jsme se po zvážení rozhodli pro pokácení. Za tento pokácený smrk vysadíme náhradní výsadbu vedle křížku, aby byla doplněna kompozice křížku se stromy.