HOMEPAGE
O NÁS
ČINNOST
AKTUALITY
ODKAZY


UNITED COLORS OF PODZIM


Od roku 1999 připravujeme každoročně podzimní happeningovou akci, kdy se ve veřejných prostorech objevují různé výtvarné instalace.


Úvod
ročník 07
ročník 06
ročník 05
ročník 04
ročník 03
ročník 02
ročník 01ÚVOD

United colors of podzim je výtvarně recesistická happeningová akce s lehce ekologickým podtextem, která vznikla v Třešti v roce 1999 jako zpestření výuky pro žáky výtvarného oboru ZUŠ Třešť.

Prvotním cílem akce bylo seznámit žáky s výtvarným směrem (land-artem), který nepracuje s klasickými technikami v ateliéru, ale odehrává se v plenéru a k dosažení výtvarného účinku používá prakticky jakéhokoliv prostředku – sekačky, lupení, kbelíku s vápnem, veřejného osvětlení apod. Přímou inspirací byly instalace výtvarníka Kafky, který pomocí barevného lupení vytvářel různé obrazce v pražské Stromovce.

Leitmotivem naší akce je rehabilitovat podzim jako roční období. Vyjádřit přesvědčení, že podzim je neprávem opovrhované roční období, není to období chmur a depresí. Naopak, je to doba radostná a veselá, protože úžasně barevná jako nikdy jindy po celý rok. V druhém plánu chce akce dosáhnout toho, aby lidé aspoň nepatrně zlepšili vztah k lupenům, stromům a přírodě vůbec.

Název akce byl odvozen z proslulé reklamní kampaně italské firmy Benetton, která vyrábí značkové oděvy.ROČNÍK 07

V roce 2005 jsme chtěli pro obyvatele města Třeště připravit nějakou dlouhodobější instalaci. Mělo se jednat o výtvarné pojednání betonového mostu přes Třešťský potok v ulici Na hrázi. Pomocí textů a grafických prvků jsme chtěli vylepšit tvář této šedivé a posprejované dopravní stavby v samém centru města.

most na hrázi

Od května 2005 probíhalo vyjednávání na různých úřadech, správce mostu SÚS Jihlava nakonec souhlasil, požadoval ovšem formálně souhlas Města Třešť. K problému se vyjádřila městská rada a projekt zcela nepochopitelně zamítla. Jako důvod místostarosta Trnka uvedl, že stávající stav se městské radě líbí víc. My si ale spíše myslíme, že opravdový důvod je škodit co nejvíce našemu sdružení.

Proto jsme vyhlásili celoměstský smutek nad neuskutečněným ročníkem. Na různých místech ve městě se objevili černé stuhy. Sedmý ročník se tedy nekonal a zároveň konal.

7. ročník připravili: Petr Brožek, Petr Kubálek, Petra Forstová.


ROČNÍK 06

Dlouhou dobu nebylo jasné, zda celá akce bude dále pokračovat a to i přesto, že jsme opět obdrželi dotaci z městského rozpočtu. Nakonec jsme se rozhodli, že šestý ročník bude celý ve znamení poezie.

Na devět míst na náměstí TGM jsme instalovali básně od českých i zahraničních autorů. Většina textů byla psána vápenným mlékem přímo na kamenný, betonový či asfaltový povrch, což vytvářelo zajímavé grafické kombinace. Dva z textů byly umístěny do plochy skleněných výloh. Nechyběl ani tradiční bílý nápis UNITED COLORS OF PODZIM, tentokrát podél vodotrysků na náměstí.

Texty psané přímo na chodníku se staly součástí každodenního putování obyvatel za prací, nákupy či zábavou a dávaly těmto monotónním cestám další hlubší rozměr.

Ozubené kolo na kameni Seifert ve výloze

6. ročník připravili: Petr Brožek, Petr Kubálek, Petra Forstová, Kateřina Hofbauerová, Renata Rychtaríková a Milan Rychtarík.

Realizaci podpořili: Město Třešť, Technické služby Třešť, Jednota, s.d. Třešť, Kavárna u Ferdinanda

Jirousova báseň před AlbertemROČNÍK 05

Pátý ročník byl jubilejním a z důvodu časové zaneprázdněnosti organizátorů měl být i ročníkem posledním. Instalace v terénu se odehrávaly již na 27 místech a byly představovány po třech dávkách.

První dávku představovaly bílé číslice 5, které symbolizovaly pátý ročník akce. Objevovaly se na nejrůznějších místech - např. na příjezdových silnicích do města, na kolejích, na budovách, malované na trávníku, ležící v potoce atd.

fasáda pivovaru s nápisem a pětkou

Druhá dávka byla barevná, opět šlo o barevné noční osvětlení. Bylo představeno 5 barev - modře nasvícený kostel, červeně nasvícené vodotrysky a tři nasvícené stromy v ul. Na hrázi (barvy červená, oranžová a růžová). Reflektory na stromech pomocí čidel reagovaly na pohyb na silnici a na chodníku pod stromy.

modře nasvícený kostel, v popředí pětka na skleněné zastávce

Třetí dávka byla retrospektivní výstava o celé akci ve výloze o.d. Vývoj v ulici Franze Kafky. Byly zde vystaveny veškeré dostupné materiály ze všech pěti ročníků, fotografie i novinové články.

dlouhá výloha Vývoje představovala časovou osu, na které byly představeny jednotlivé ročníky akce

Pátý ročník vrcholil improvizovaným Večerem pod letlampou - netradičním setkáním s poezií konaným pod mostem v ul. Na hrázi.

Honza Hofbauer zápasí s letlampou pod mostním tělesem

Poprvé byla akce podpořena z městského rozpočtu. Opět probíhá akce i na internetu, tentokrát s adresou unitedcolorsofpodzim@email.cz

5. ročník připravili: Petr Brožek, Petr Kubálek, Kateřina Hofbauerová, Renata Rychtaríková, na Večeru pod letlampou se dále podíleli Petra Forstová, Honza Hofbauer, Milan Rychtarík a Walter Hofbauer

Realizaci podpořili: Město Třešť, Technické služby Třešť, MěKS Třešť, Elektroinstalatérství-Zbyněk Růžička, Vývoj Třešť, ŘK farnost, Cora, Poliklinika Třešť, Správa a údržba silnic JihlavaROČNÍK 04

Čtvrtý ročník přinesl změny. Do realizačního týmu přibyli noví členové, naopak na akci se již nepodílela ZUŠ. Hlavní instalace již nebyla vytvořena z barevných lupenů, ale z obarveného nočního osvětlení. Akce poprvé probíhala i na internetu, kdy pomocí emailů rozesílaných asi 120 nejdůležitějším osobám a institucím v okrese byli do akce vtaženi i lidé mimo Třešť.

U příležitosti probíhajících komunálních voleb byla založena fiktivní Strana podzimu a instalace byla označena za její předvolební kampaň.

Cílem hlavní instalace bylo vytvořit 3 různě barevné prostory v centru města - náměstí TGM červené, autobusové nádraží modré a ulici Fr. Kafky zelenou. Jelikož se nepodařilo obarvit vysoká světla u hlavní silnice a jelikož obarvená světla byla stínítky ztemněna, nebyl zamýšlený účinek dokonalý. Přesto se podařilo ve zmíněných prostorech vytvořit velmi zajímavou intimní barevnou atmosféru.

Hlavní instalaci doplňovaly nápisy VOLTE LUPENY umístěné po celém městě. Akce byla zahájena 11.10.2002 v 19.00 hod. na náměstí TGM, kdy byli vyhazováním lupenů z okna školy představeni všichni kandidáti Strany podzimu.

Instalace měly trvat do voleb 2.11.2002, z důvodů naprostého nepochopení ze strany bývalého vedení města a některých spoluobčanů musely být asi po týdnu odstraněny.

4. ročník připravili: Petr Brožek, Petr Kubálek, Kateřina Hofbauerová, Renata Rychtaríková, Walter Hofbauer

náměstí TGM s červenými lampami nápis ve výloze Vývoje se zelenou lampou

fasáda pivovaru s nápisem
ROČNÍK 03

Třetí ročník měl v sobě silnější ekologické zabarvení jako reakci na chování Města a některých lidí vůči našemu životnímu prostředí. Naposledy se na přípravě podíleli i žáci ZUŠ Třešť. Instalace byla zahájena 19.10.2001 a měla trvat tři týdny, byla však z důvodu poničenosti ukončena dříve.

Tento ročník se poprvé odehrával na třech scénách. Hlavní instalace byla umístěna na louce vedle hřbitova. Byl zde tradiční bílý nápis „a la Hollywood" viditelný z většiny města a z barevného lupení vysypán letopočet 2001.

pohled na louku vedle hřbitova

Druhá scéna byla na mostě přes Třešťský potok v ulici Selská, kde byly umístěny básně od Honzy Volfa.

básničky na mostu v Selské ulici

Třetí scénou byl na náměstí tzv. hřbitov stromů. Na jednotlivých stromech byla umístěna úmrtní oznámení stromů, které byly v té době více či méně zbytečně pokáceny. Na dalších stromech byly texty, které pojednávaly o důležitosti stromů pro život člověka.ROČNÍK 03

Druhý ročník, konaný začátkem listopadu 2000, se odehrával v místě Na hrázi. Na louce u potoka stál metr vysoký nápis UNITED COLORS OF PODZIM z bílých lepenkových písmen. Před ním byla vysypána šachovnice z různě barevného listí.

Na jedné straně od silnice visely mezi stromy a na zábradlí bílé agitační transparenty s hesly Dost bylo jehličnanů a Chceme víc podzimu. Na druhé straně a přes silnici visely „komunistické" červeno-žluté transparenty Ať žije listopad a Listnáče – naše budoucnost. Instalaci doplňovaly texty klasických francouzských básníků a žáků místní ZŠ, které byly umístěny na zemi kolem chodníku.

2. ročník připravili: Petr Brožek, Kateřina Hofbauerová, Erika Schoulová, žáci ZUŠ Třešť

louka Na hrázi s nápisem a barevným lupením

instalace v nociROČNÍK 01

První ročník se konal na podzim roku 1999. Za místo konání byla vybrána rovinatá plocha v centru města za kinem Máj. Výslednou instalaci měla představovat grafická kombinace bílých papírových písmen a písmen vysypaných z barevného lupení, která se záhy stala logem celé akce.

Pod vedením Eriky Schoulové a Petra Brožka vyrobili žáci ZUŠ bílá písmena a instalovali je spolu s lupením přímo v terénu. Podél sousedící silnice byly na terénu umístěny tabulky s vybranými texty žáků ZŠ Třešť na téma podzim. Ústředním textem umístěným na sloupu bylo podzimní psaní od Ester Snížkové. Instalace vydržela na místě zhruba tři týdny.

detail instalace z různobarevného lupení

celkový pohled na instalaci, vpravo dole podél silnice umístěny texty