HOMEPAGE
O NÁS
ČINNOST
AKTUALITY
ODKAZY

archiv aktualit 2004
archiv aktualit 2005
archiv aktualit 200623.12.2004
Anketa obyvatel k parkovišti Nerudova přinesla první výsledky. Město se rozhodlo uspořádat dne 5.1.2005 v 17.00 v kině Máj veřejnou obhajobu projektu parkoviště Nerudova.

14.12.2004
83% obyvatel domů v Nerudově ulici se v anketě vyjádřilo proti výstavbě parkoviště v ulici Nerudova. Proto se budeme snažit zastavit práce na tomto projektu a budeme prosazovat výstavbu parkoviště v ulici Revoluční.

18.11.2004
Začalo projednávání Změny územního plánu Třeště, která řeší mimo jiné umístění Penny Marketu nebo ochranu baronových alejí. K zadání územnímu plánu se může vyjádřit každý občan do 22.12.2004.

14.11.2004
UNITED COLORS OF PODZIM se dostal na vlny Českého rozhlasu Radiožurnál. Příspěvek o této akci byl odvysílán v Zápisníku domácích zpravodajů..

24.10.2004
V prostoru třešťského náměstí byl zahájen 6.ročník akce UNITED COLORS OF PODZIM.

14.10.2004
Na našich webových stránkách byla zprovozněna sekce o akci UNITED COLORS OF PODZIM a zároveň náš web dostal novou podobu.

26.9.2004
Začaly přípravy na podzimní akci UNITED COLORS OF PODZIM 2004. Letos bude podzim plný poezie a bude se odehrávat v prostoru náměstí TGM.

24.5.2004
Proběhlo jednání mezi zástupci MÚ, SÚ a naším sdružením ohledně parkoviště Nerudova. Sdružení obhájilo některé další požadavky na stavbu.

22.5.2004
Na našich webových stránkách byla zprovozněna sekce o parkovišti Nerudova.

5.5.2004
V třešťském měsíčníku Naše město vyšly další dva články zabývající se otázkou výstavby supermarketu ve městě.

14.4.2004
Městská rada zamítla žádost o zřízení Galerie nad schodama. Tímto rozhodnutím je projekt zřejmě zastaven.

5.4.2004
Zastupitelstvo zařadilo do zadání změny ÚP všechny možné lokality pro umístění supermarketu. Nyní se k nim budou jednotlivé státní orgány vyjadřovat a ty nevhodné pak zastupitelstvo vyřadí ze zadání.
Návrhy na zrušení průmyslové zóny za bývalou čerpací stanicí a na Malvínách nebyly schváleny.

24.3.2004
Na Městský úřad v Třešti byla podána žádost o zřízení Galerie nad schodama.

21.3.2004
Naše sdružení připravilo pro obyvatele ulice Nerudova informační schůzi ohledně výstavby parkoviště. Zúčastnilo se asi 20 lidí a byly dohodnuty podmínky, které budou obyvatelé klást při realizaci stavby.

1.3.2004
Na 13. zasedání zastupitelstva nebyly projednány dva návrhy o.s. Třešť 21 na změnu ÚP a byl posunut termín schválení zadání změny ÚP do dubnového zasedání ZM. Vše se tedy bude projednávat v dubnu a do té doby trvá i hrozba znovuschválení výstavby Penny Marketu v lokalitě Na hrázi.

1.3.2004
Bylo zahájeno územní řízení na výstavbu parkoviště v ul. Nerudova.

20.2.2004
Bylo zahájeno stavební řízení na úpravy kostela sv. Martina. Sdružení bude sledovat opravu této nejzachovalejší středověké památky v Třešti.

16.2.2004
Sdružení Třešť 21 bylo na stavebním úřadě v Třešti zaregistrováno jako účastník stavebních a územních řízení, které budou mít vliv na životní prostředí ve městě.

16.2.2004
Městskému zastupitelstvu byly podány další dva podněty na změnu ÚP. Jeden se týká zrušení průmyslové zóny za bývalou čerpací stanicí, druhý zrušení komerční zóny na Malvínách.

14.2.2004
Konala se první valná hromada sdružení Třešť 21. Byly zvoleny řídící orgány sdružení, odsouhlasena změna sídla sdružení a schválen plán činnosti sdružení.

3.2.2004
Byly spuštěny ve zkušebním provozu webové stránky sdružení Třešť 21. Zkušební provoz, kdy se budou doplňovat informace, potrvá zhruba do konce března 2004.

26.1.2004
Na 12.zasedání zastupitelstva byl schválen návrh zadání pro změnu č.2 ÚP. Návrh neobsahuje změnu využití plochy Na hrázi na komerční zónu. Tím byl zamítnut návrh vystavět na tomto místě Penny Market. Až do konce března je možno podávat další náměty na změnu ÚP.

10.1.2004
Byla vytvořena petice proti výstavbě Penny Marketu v lokalitě Na hrázi. Petice požaduje umístění marketu do jiné vhodné lokality, např. do Korečníku.

8.12.2003
Na 11. zasedání zastupitelstva nebylo schváleno žádné zadání změny ÚP. Důvodem byl jediný sporný bod, a to, zda v lokalitě Na hrázi zřídit komerční zónu nebo ponechat veřejnou zeleň.

??.12.2003
Uskutečnilo se první setkání přípravného výboru sdružení ve složení Petr Píša, Petr Brožek, Jana Křivánková. Byly sepsány stanovy a určen název sdružení. Na ministerstvo vnitra byla odeslána žádost o registraci sdružení.