HOMEPAGE
O NÁS
ČINNOST
AKTUALITY
ODKAZY

archiv aktualit 2004
archiv aktualit 2005
archiv aktualit 20068.12.2005
Byl zveřejněn poslední detail 1.kola poznávací soutěže Čum kolem. Uzávěrka prvního kola je 7. ledna 2006.

21.11.2005
Kauza parkoviště Nerudova zřejmě nekončí. Hygienická stanice Jihlava změnila své zamítavé stanovisko na souhlasné. Opět tedy hrozí, že Město postaví parkoviště pod okny obytných domů.

12.10.2005
Byla zprovozněna internetová verze poznávací soutěže architektonických detailů, která vychází v třešťském měsíčníku Naše město.

1.10.2005
Vyhlásili jsme celoměstský smutek nad neuskutečněným ročníkem UNITED COLORS OF PODZIM 2005. Po městě budou viset černé prapory.

29.8.2005
Krajský úřad v Jihlavě zrušil vydané územní rozhodnutí na parkoviště Nerudova. Chystáme shrnutí celé kauzy.

1.8.2005
Vývoj kauzy parkoviště Nerudova se začíná obracet ve prospěch obyvatel. Hygienická stanice vydala nové negativní stanovisko ke stavbě parkoviště. Nyní má toto stanovisko v rukou Krajský úřad v Jihlavě, kde stále běží odvolací řízení.

21.7.2005
Městská rada zmařila náš projekt, který měl být součástí akce UNITED COLORS OF PODZIM.
4.7.2005
V třešťském měsíčníku Naše město byl uveřejněn náš článek zpochybňující smysl výstavby přeložky zatáčky v Korečníku v Třešti.

24.5.2005
Proti územnímu rozhodnutí na parkoviště v Nerudově ulici podali dva účastníci řízení odvolání. Věc bude nyní řešit Krajský úřad v Jihlavě.

2.5.2005
Bylo vydáno územní rozhodnutí na parkoviště v Nerudově ulici. Námitky všech účastníků byly zamítnuty.

29.3.2005
Po roce přerušení bylo opět zahájeno územní řízení na stavbu parkoviště Nerudova. Z hlediska životního prostředí nedoznal projekt žádných zlepšení. Nyní mohou účastníci řízení uplatnit své připomínky k projektu.

14.3.2005
Městské zastupitelstvo definitivně zamítlo projekt Galerie nad schodama. Kulturní aktivity typu veřejná malířská plocha považuje Město Třešť za nežádoucí.

4.3.2005
Proběhla 2. valná hromada sdružení. Bylo potvrzeno stávající vedení sdružení a schválen plán činnosti na rok 2005.

28.2.2005
Na zasedání zastupitelstva byl schválen koncept územního plánu, který nepočítá s výstavbou Penny Marketu v lokalitě Na hrázi. Zdá se, že tato velmi kontroverzní kauza se blíží ke šťastnému konci.

16.2.2005
Městskému zastupitelstvu bylo představeno naše kompromisní řešení parkoviště Nerudova. Zastupitelstvo ovšem návrh nepřijalo. Zájmy občanů tedy bude nutno obhajovat v územním řízení.

25.1.2005
Městská rada se odmítla zabývat naším kompromisním návrhem parkoviště Nerudova. Naopak zastupitelstvo požaduje seznámení s oběma variantami řešení.

13.1.2005
V sekci parkoviště Nerudova si můžete prohlédnout kompromisní návrh, který jsme předali k posouzení na radnici..

11.1.2005
Na bouřlivé besedě dne 5.1.2005 se Městu nepodařilo před obyvateli obhájit svůj projekt parkoviště v Nerudově. Z požadavků obou stran chystáme vytvořit kompromisní řešení, které brzy zveřejníme.