HOMEPAGE
O NÁS
ČINNOST
AKTUALITY
ODKAZY

V této sekci uveřejňujeme článek, který vyšel v červenci 2005 v třešťském měsíčníku Naše město:MOST DILETANTŮ V KOREČNÍKU

U příležitosti blížícího se otevření stavby nového mostu a přeložky silnice v Korečníku v Třešti, si dovoluji uveřejnit několik pochyb o smysluplnosti celé této stavby.

Zatím mi nikdo nedovedl vysvětlit, čím je tato ohromná stavba pro naše město prospěšná, jakým způsobem řeší dopravní problémy ve městě a proč bylo nezbytně nutné věnovat 20 miliónů z našich peněz právě na tuto stavbu a ne na něco jiného.

Politikové a po nich i novináři neustále papouškují, že stávající zatáčka u Berunky byla nebezpečná. Nikdy ovšem nikdo neřekl, v čem spočívá ona nebezpečnost. Já naopak tvrdím, zatáčka není nebezpečná, ale pouze prudká. Toto tvrzení vychází z toho, že:

1. nepamatuji se, že by se zde stala nějaká vážná dopravní nehoda.

2. z obou směrů je zatáčka přehledná, dobře vidíte, jestli něco nejede v protisměru.

3. při pohledu z obou směrů je zatáčka ohraničena optickou překážkou (dům, svah), takže řidič ví, že zde cesta uhybá. Je tedy na změnu směru předem připraven.

4. v samotné zatáčce je zčásti chodník pro chodce, nedochází tedy ke kolizi chodců s automobily.

Pokud bylo potřeba znovu postavit staticky narušený most přes Valchovský potok a pokud někdo cítil potřebu zvětšit poloměr zatáčky, mohlo se tak stát na stávajícím místě. Na druhou stranu nutno říci, že zatáčka v tomto místě působí jako přirozený retardér, tj. zpomalovač rychlosti při vjezdu do města. Takovéto zpomalovače můžete vidět v západních zemích (malý kruhový objezd před obcí, maximální zúžení obou jízdních pruhů, různá esíčka apod.). Není tedy žádoucí tento úsek nějak zvlášť napřimovat a tím zvyšovat rychlost aut ve městě. Nebezpečnost automobilového provozu je totiž přímo úměrná rychlosti aut. Čím rychleji se jezdí, tím je provoz nebezpečnější (jak pro auta, tak pro chodce). Proto jsou obecně nejnebezpečnějšími komunikacemi dálnice, přestože jsou dostatečně široké a nejsou na nich žádné prudké a nepřehledné zatáčky.

Jak se rozšíření silnice projeví v nárůstu rychlosti aut se Město Třešť přesvědčilo nedávno na opačném konci města v ul. Dr. Richtra. Problém řešilo po svém – místo aby připomínkovalo projekt a požadovalo stavební úpravy silnice, tak koupilo umělohmotného policistu, který nejen že nic nevyřeší, ale navíc ho někdo záhy ukradl :-)).

S vědomím těchto skutečností sleduji s údivem a nepochopením, co v Korečníku vyrůstá za megalomanskou, drahou a zbytečnou stavbu. Staví se zde půl kilometru nové silnice jen pár metrů vedle stávající, navíc z poloviny vedené po mohutném náspu a z poloviny se zařezávající do kopce. V mých očích má tato stavba tyto negativa:

1. Jelikož je nový úsek tvořen zatáčkou s velkým poloměrem, tak se zde budou auta řítit velkou rychlostí a v důsledku toho bude tento úsek daleko nebezpečnější než je ten stávající.

2. Na rozdíl od stávající zatáčky není v té nové postaven chodník pro chodce, tzn. že chodci budou chodit přímo ve vozovce. Takže i z hlediska chodců bude nová zatáčka nebezpečnější. Je neuvěřitelné, že projekt vůbec nepočítal s chodci, přestože se stavba nachází na území města. Pokud někdo tvrdí, že na most bude chodcům vstup zakázán, tak nás asi bude muset naučit létat.

3. Stavba zatáčky značně poničila ráz údolíčka podél Valchovského potoka, asi pětina údolí byla zavezena.

4. Stavba je neúměrně drahá. Díky tomu jak je směrově a výškově navržena, tak muselo být přesunuto velké množství zeminy. Tím, že se vysokým náspem vytvořila bariéra, musí mít nový most kvůli průjezdu techniky a kvůli migraci zvířat daleko větší rozpětí než by potřeboval pouze na překlenutí potoka.

5. Stavbou zatáčky došlo k znehodnocení lukrativní parcely přiléhající k silnici, která by byla vhodná pro umístění nějaké stavby výrobního či obchodního charakteru. Dnes je pro tento účel vyčleněn pouze trojúhelníkový cíp v místě staré zatáčky.

Abychom měli čisté svědomí, požádali jsme na začátku roku 2004 radu Kraje Vysočina o přehodnocení celého projektu přeložky, i když už bylo velmi pozdě, protože již bylo vydáno územní rozhodnutí. Kraj si k tomu vyžádal stanoviska obcí Třešť a Hodice. Obě obce bohužel požadovaly výstavbu v aktuální podobě. Jak ale přiznal starosta Hodic v tom samém stanovisku, ani nevěděl k čemu se vyjadřuje. Stejně to asi vypadalo na třešťské městské radě. Ani jedna s obcí nás nekontaktovala, aby si vyslechla argumenty z druhé strany, takže místo pečlivého posouzení celého problému se jednalo spíše o smetení ze stolu.

Lidí odpovědných za tuto stavbu je více – od Ředitelství silnic a dálnic (které má zřejmě patent na drahé a necitlivé dopravní stavby, zadávalo projekt stavby), přes úředníky a politiky Kraje Vysočina (který projekt převzal od Okresního úřadu a zařadil ho do svých investic), přes Státní fond dopravní infrastruktury (z kterého se to platí a dle jeho ředitele nekontrolují, kam vlastně posílají peníze) až po třešťské úředníky a politiky (kteří se stavbou několikrát souhlasili a obhajují ji nadále).

Pro naše město by bylo lepší, kdyby se řešil skutečný dopravní problém Třeště, tj. průjezd veškeré tranzitní dopravy historickým centrem přes náměstí a ulicí Rooseweltovou. Pokud bude v Třešti investována do dopravy nějaká koruna, měla by řešit hlavně tento problém (ať již výstavbou obchvatu za městem nebo odklonem dopravy do ulice Smetanova). Jen za 30 miliónů korun proinvestovaných na území Třeště loni při opravě hlavního tahu mohla už stát čtvrtina až třetina obchvatu.

Abychom veřejně upozornili na nesmyslnost přeložky v Korečníku, rozhodli jsme se nový most pojmenovat „MOST DILETANTŮ“, tj. lidí, kteří dělají odborné věci bez řádné přípravy, bez zvážení všech aspektů daného problému. Diletant řeší problém tak, že tím vyvstanou další nové problémy na jiném místě. Takovéto diletanty můžeme hledat v řadách politiků, úředníků, projektantů atd.

Nechť je přeložka v Korečníku pomníkem způsobu myšlení ve stylu „za hodně peněz málo muziky“ a přejme si, ať takových pomníků nevzniká mnoho.

Na konec článku bych doporučil, abychom se řádně připravili na uvedení této nebezpečné přeložky do provozu. Navrhuji dopředu nakoupit aspoň pět umělohmotných policistů a pro jistotu také dva dřevěné křížky. Přeji všem plynulou jízdu.

Za občanské sdružení TŘEŠŤ 21

Ing. arch. Petr Brožek