HOMEPAGE
O NÁS
ČINNOST
AKTUALITY
ODKAZY

Jihlavské listy 22.1.2004


AD.. PENNY V TŘEŠTI

Jako zastupitel města Třeště vnímám potřebu a naléhavou žádost velké skupiny obyvatel, která volá po výstavbě prodejny diskontního typu. Pokud bude hlasováno pouze o tom, zda takovou prodejnu v Třešti mít, jsem přesvědčen, že dnes již dojde k většinové shodě.

Pokud se budeme bavit o lokalitě, kde má tato stavba obchodně-průmyslového ražení stát, tam dojde k polemice, ke střetu. Proč nejdříve slavnostně vytyčujeme Památkovou zónu a pak jí během několika let začneme ignorovat? Proč město nezveřejnilo v tisku záměr výstavby prodejny tohoto typu? Proč to u prodeje městského domu jde a u nejlukrativnějšího pozemku ve městě ne? Proč se mávnutím ruky odhodí záměr řetězce Lidl vystavět v Třešti svůj diskont? Proč s ním není jednáno dál? Proč nikomu nevadí blízkost problémové nebezpečné křižovatky, kde mají vyjíždět desítky automobilů a zásobovacích nákladních aut?

Proč stanovuje cenu pozemku investor a předkladatel návrhu ji nerozporuje a okamžitě na ni kýve? Proč nediskutujeme o dalších, minimálně dvou, alternativách umístění? Proč přistupujeme na taktiku investora, který říká bude stavět jen zde a nikde jinde a dám vám za to tolik a tolik? Proč je v tomto případě Město tak slabým a poddajným partnerem, když se jedná o jeho majetek? Proč nelze postavit tuto komerční stavbu v právě vzniklém prostoru, kde se město rozšiřuje - v Korečníku, či v již určené zóně, nebo úplně jinde? Proč nikdo nemluví o tom, že asi budou překážet na výjezdu chráněné stromy? Jaký bude jejich osud?

Takových proč je mnoho. Nechci všechna vyjmenovávat. Nevadí mi, že někteří zastupitelé mění svůj názor. Je to jen důkaz toho, že o věci uvažují a snaží se nebýt krátkozrací. Jejich odvahy si vážím. Dozvídají se totiž postupně mnoho argumentů pro i proti. Jsem rád, že svoje názory trpělivě vysvětlují právě těm občanům, kteří na veřejném zasedání tolik obhajují potencionálního investora, i když vím, že tato role "otevírání očí" je velmi nevděčná. Rozhodně si těchto kolegů vážím víc, než kolegy, který se v jednom telčském periodiku vyjadřuje tak a na zastupitelstvu hlasuje onak.

Investor nazývá naše jednání v třešťském periodiku "Kocourkovem". Pominu-li, že se pod svůj názor nepodepsal, musím konstatovat, že úplně první jednání v loňském roce dopadlo v jeho neprospěch. Poté došlo na taktiku - svolání veřejného zasedání do sálu KD - podpořené neúplným informováním občanů a ta vyšla. Návrh ve velmi husté atmosféře prošel. Proč, když tehdy změnili někteří zastupitelé názor nebyli kocourkovští?

Společnost, která chce v Třešti postavit diskontní prodejnu, nepřichází do Třeště proto, aby usnadnila tíživou sociální situaci těm, kteří práci ztratili a nebo pracují v oborech málo finančně ohodnocených, či mají nízké důchody. Tato společnost není mesiášem, jak si mnozí myslí. Byla by, kdyby zaměstnala v Třešti sto a více lidí. Jde jen a pouze o obchod, o kšeft a o nejvýhodnější místo pro něj. Tato společnost má svoji strategii a ta se obecně uplatňuje nejlépe u slabých protihráčů. Kdyby tato louka byla soukromým majetkem, nebyla by prodána buďto vůbec, nebo za daleko vyšší cenu.

Vím, že mě už dnes pro moje názory někteří lidé v Třešti přestali zdravit, ale já jsem přesvědčen, že tento zelený pruh uprostřed města je rodinné stříbro a je třeba se jej pokusit uchránit. Zdatní obchodníci jedním mrknutím oka ihned poznali, že sporné území je marketingově ten nejlepší prostor ve městě. Že má budoucnost! Proto o něj bojují! Vidí tento fakt i Město samotné?

Byl bych rád, kdyby jej vnímali i moji kolegové zastupitelé a hlavně Město samo a všichni bychom přistoupili na variantu, kdy diskontní prodejna v Třešti bude a zároveň si uchráníme zelené místo v památkové zóně, třeba pro budoucí dotace, jak tomu bylo v blízké minulosti u Schumpeterova domu (nejde tady totiž o jednorázové postavení cirkusu, či kinematografu - pro takové příležitosti najdeme deset jiných míst).

Dokážu si představit, že se městečko Třešť stane místem, kam se lidé z blízkého krajského města a okolí jezdí bavit tak, jak je tomu již dnes třeba u Tančíren a nebo třeba úplně jinak. A také si dokážu představit, že společnost provozující Penny Market odstoupí od smlouvy a město osloví společnosti Lidl, Diskont plus a ostatní s nabídkou náhradních lokalit a vše se stihne do slíbeného termínu tak, aby občané měly svůj vysněný diskontní prodej (víme, že tyto stavby rostou bravurně rychle, jako z vody).

Složil jsem slib zastupitele, ve kterém se praví cosi o zájmech města a jeho obyvatel. Někteří jeho obyvatelé mi teď spílají. Jsem však přesvědčen, že z dlouhodobého hlediska je tato aktivita - zachování zelené zóny Na Kanále, ať se dnes zdá jakkoli bláhovou a naivní, správná. Vím, že jsme těmi slabšími v tomto rozhodování, ale věřím, že nejsme ti krátkozrací. A když na kanále bude stát nakupovací hangár, budeme smutní. Budeme ti, kteří neuchránili cenný pozemek před sílou peněz pro budoucí generace.

Já se dál budu živit rukama, které mám díky kovařině často špinavé (díky řemeslu si taky jako někdo, kdo se politikou neživí, mohu dovolit ten luxus nelíbit se všem), ale mé svědomí zůstane i potom čisté. A proto se do politiky asi nehodím. Předesílal jsem před volbami, že budu často používat selskej rozum. Sedlák by taky neprodal svoje nejlepší pole. Počkal by na nápad a na lepší úrodu, ale nejlepší pole by nedal.

Petr Píša, Třešť

homepage kauza Penny Market