HOMEPAGE
O NÁS
ČINNOST
AKTUALITY
ODKAZY

Jihlavské listy 22.1.2004


O PENNY MARKETU SE STÁLE DISKUTUJE

TŘEŠŤ (kh) - Téma výstavby Penny Marketu v lokalitě "Na Kanále" se opět objeví na pondělním jednání třešťských zastupitelů. Zasedání se pravděpodobně neobejde bez diskuze, protože názory na výstavbu diskontní prodejny právě ve jmenované lokalitě, se značně různí.

Své stanovisko na možnou výstavbu Penny Marketu poskytl naší redakci jeden ze zastupitelů v Třešti Petr Píša. Vzhledem k tomu, že otázky v příspěvku jsou adresovány samotnému městu, o zodpovězení některých z nich jsme požádali třešťského starostu Vladislava Nechvátala.

Zájem firmy, která by v Třešti vystavěla Penny Market, byl podle starosty dlouhodobý. O výstavbu diskontní prodejny totiž projevil investor zájem již v roce 1997, ale tehdejší zastupitelstvo se rozhodlo pozemek neprodat.

Proč stanovuje cenu pozemku investor? Proč město nediskutuje o dalších alternativách umístění?

"Nesouhlasím s názorem, že investor diktoval městu, který pozemek mu má město prodat a za kolik. Požádal si o koupi tohoto pozemku a zastupitelstvo se rozhodlo mu jej prodat. Každý zastupitel se mohl svobodně rozhodnout, zda bude hlasovat pro nebo proti. Já doufám, že se každý zastupitel s celou záležitostí důkladně seznámil a rozhodl se opravdu zodpovědně, tak aby si svůj názor před svými voliči obhájil a nemusel ho bezdůvodně měnit podle okamžité atmosféry okolo něj. Pokud se týká ceny, v jednáních, která předcházela vlastnímu projednávání v zastupitelstvu, padly návrhy, jejichž průsečíkem byla cena navrhovaná ke schválení. A tu nakonec nejvyšší orgán města odsouhlasil. O dalších alternativách umístění se přece diskutuje. Stačí si jen přečíst návrh zadání změny územního plánu, který bude v pondělí 26. ledna projednávat zastupitelstvo."

Proč se odhodil záměr řetězce Lidl vystavět v Třešti svůj diskont?

"Není vůbec pravda, že společnost Lidl byla městem odmítnuta. Nevím nic o tom, že by se zajímala o koupi pozemků pro výstavbu své prodejny. Jméno tohoto obchodního řetězce zaznělo pouze jako jedno z možných v souvislosti s žádostí firmy, která vyhledává pozemky, jež pak řetězcům nabízí. V Třešti byl takto projeven zájem o pozemek na ulici Nerudova v sídlišti mezi panelovými domy. Tento pozemek je naprosto nevhodný a zastupitelstvo se jednoznačně postavilo proti prodeji."

Proč ignorujete památkovou zónu, jíž lokalita "Na Kanále" je?

"Tvrzení, že ignorujeme památkovou zónu je nesmyslné. Památková zóna v Třešti není něco mrtvého ani posvátného. I v památkové zóně bydlí a pracují lidé a není v ní zakázáno stavět. To, jestli konkrétní stavba je v souladu s její tváří, nakonec určí památkáři. Můžeme s nimi souhlasit či ne, ale skutečně oni jsou ti kompetentní a na rozdíl od nás laiků i odborně způsobilí toto posoudit. Nechme to tedy raději na nich."

Proč nebyl zveřejněn záměr výstavby prodejny v tisku?

"Je pravda, že záměr prodat uvedený pozemek nebyl v tisku zveřejněn. Bylo jednáno s jediným zájemcem. Je třeba se vrátit právě k podstatě celého problému. Nedovedu si představit nabízet přes inzerci pozemky pozemky pro výstavbu prodejny, když podle stávajícího územního plánu na nich není možné stavět. Jaké záruky bychom dali takovýmto zájemcům? Důkazem toho je momentální patový stav, a to se jedná o zájemce, z jehož iniciativy celá věc vznikla, a předpokládal určitá rizika."

Proč nikomu nevadí blízkost problémové nebezpečné křižovatky?

"Pokud se týká dopravní situace, opět každý může mít subjektivní názor. Ale i v tomto případě bychom měli vycházet ze stanoviska kompetentních orgánů. To samé platí o názoru na vzrostlé stromy. Jestli budou či nebudou překážet ve výhledu, není dnes známo. Jedná se pouze o nekompetentní domněnky."

homepage kauza Penny Market