HOMEPAGE
O NÁS
ČINNOST
AKTUALITY
ODKAZY

Jihlavské listy 26.3.2004


MOŽNOST STAVBY PENNY MARKETU V TŘEŠTI JEŠTĚ NEUMŘELA

TŘEŠŤ (kh) - Šance, že se obyvatelé Třeště v budoucnu dočkají diskontní prodejny, ještě úplně nevyhasla. Firma ASK Real, spol. s.r.o. totiž zažádala město o prodej jiných pozemků pro její výstavbu ­ tentokrát přímo naproti původní lokalitě "Na Kanále" ­ vedle budovy hasičárny.

Záměr prodeje, o němž budou případně rozhodovat zastupitelé v Třešti, zveřejnilo město na úřední desce. Prodej za stávající situace má však podle starosty Vladislava Nechvátala háček: "Pozemky, o které se nyní ASK Real zajímá, není možno podle stávajícího územního plánu využívat k zamýšlenému účelu."

"Lokalita Na Kanále ukázala, jak moc komplikovaná je dnes situace mezi zastupiteli v Třešti. Bohužel odpůrci této lokality i s využitím mediálního tlaku přesvědčili zastupitele, aby změnili svůj původní názor," vysvětluje zástupce společnosti ASK Real Leoš Sigmund: "Vzhledem k faktu, že zastupitelé neumožnili svým rozhodnutí pokračovat v celém záměru, hledali jsme s firmou Penny Market možná východiska z této patové situace."

Jak dále uvedl, nejvhodnější kompromisní variantou se jevilo přesunout celý záměr právě na pozemky za hasičárnou. První reakce prý ukazují, že je tato varianta méně konfliktní. V případě realizace stavby prodejny lokalita počítá se vznikem kruhového objezdu, který je součástí celého záměru investora.

Starosta Nechvátal dodává, že zastupitelstvo, které bude zasedat 5. dubna, může ještě rozhodnout o případném zadání změny územního plánu, a tak tuto variantu řešení kauzy "Penny Market v Třešti" otevřít. "Pokud takový návrh na jednání bude předložen, nemám problém jej podpořit. Já ani městská rada však žádný návrh v tomto směru na nejbližší zasedání zastupitelstva nepřipravujeme," vyjádřil své stanovisko starosta.

"Věřím v kompromis. Že se najde řešení, které bude vyhovovat všem. Pokud bude samotná stavba diskontní prodejny situována "přes silnici", nebudu proti tomu, aby se občany tolik žádaná stavba realizovala," řekl třešťský zastupitel Petr Píša. Podle něj by bylo dobře, kdyby rychlé rozhodnutí, zda Penny Market v Třešti na nově vybraném místě ano či ne, ukončilo nekončící polemiky v celé věci.

homepage kauza Penny Market