HOMEPAGE
O NÁS
ČINNOST
AKTUALITY
ODKAZY

Naše město 01/2004


ZNAMENÁ VÝSTAVBA PENNY MARKETU ZNIČENÍ TŘEŠTĚ?

obrázek s větším rozlišením

Výstavba Penny Marketu - dle argumentů jeho odpůrců - hraničí se zničením Třeště, její památkové zóny, zohyzděním vstupu do města, ani nemluvě o možném zastavění jediné zelené plochy ve městě – takovým dojmem na nás působí články a jiné projevy, které jsme za poslední dva měsíce zaznamenali.

Tento příspěvek je napsán s úmyslem vyjádřit naše stanovisko k vzniklé situaci. Nebudeme zde komentovat jednotlivé výroky ať verbální nebo písemné, pouze se pokusíme shrnout argumenty…

obrázek s větším rozlišením

Fakta na úvod :
Společnost Penny Market s.r.o. je dceřinnou společností významného německého obchodního řetězce REWE. Penny Market je v České republice se svými 131 prodejnami v typu „tvrdý diskont“ na prvním místě. O způsobu výběru lokalit pro další výstavbu rozhoduje velikost prodejny a velikost města. Ještě důležitější je však celková spádová oblast. Největší hypermarkety (typu Kaufland, Tesco) se budují zpravidla na okraji velkých měst. Diskonty typu Penny Market se budují většinou na ploše snadno dostupné pro občany města, kteří nejsou vybaveni osobním automobilem a přesto chtějí a potřebují nakupovat co nejširší sortiment potravinářského, drogistického a průmyslového zboží co nejlevněji. Co je krédem a heslem Penny Marketu? – NIKDE NENÍ LEVNĚJI !

Penny Market, s.r.o. požádal přes ASK real město Třešť o prodej části pozemků „Na Kanále“ za účelem výstavby diskontní prodejny. Zastupitelstvo města Třeště v září 2003 rozhodlo o prodeji pozemků „Na Kanále“ pro účely výstavby diskontní prodejny a byla podepsána Smlouva o budoucí kupní smlouvě. To samé zastupitelstvo pak při hlasování v prosinci neschválí změnu v územním plánu, čímž znemožní vznik komerční zóny a samotnou výstavbu. Nezlobte se, páni zastupitelé, ale na tento způsob jednání nejsme zvyklí. Uznejte sami, že tento Váš postup trochu připomíná jednání na radnici v Kocourkově. Pokud toto stanovisko zastupitelstva přetrvá, bude jistě varováním i pro další investory, kteří by měli potenciálně zájem v Třešti podnikat. Je nám podsouvána možnost zakoupení jiných pozemků. Znovu ale opakujeme – neuvažujeme o výstavbě diskontní prodejny na jiném místě. Otázkou zůstává: z jakých důvodů a kým je vlastně neustále opakováno, že právě prostor „Na Kanále“ je tím pro nás i pro Třešť nejméně vhodným místem.

Zastupitelstvo určitě čelí i tlaku místních obchodníků, kteří se bojí o svoji existenci. Tito používají hesla jako podpora malého podnikání, podpora třešťských podnikatelů apod. Mají vůbec přehled o tom, co se mimo Třešť děje? Moderní obchodní jednotky zaplavují velká i malá města a jejich příliv bude ještě nějakou dobu pokračovat. Drobní obchodníci mají šanci konkurovat přístupem svých prodavačů, vybavením prodejen, speciálními akcemi podpory prodeje – musí však o svých možnostech komunikace se zákazníky přemýšlet a snažit se, aby i jejich firma byla konkurenceschopná a něčím odlišná od ostatních. Setkáváme se s mnoha argumenty, proč je třeba zachovat lokalitu „ Na Kanále“. Zachování zelených ploch uprostřed města je argument, který by bylo možné považovat za velmi oprávněný ve městě, kde je zelených ploch nedostatek. Ale zde je o cca 200m dále pěkný zámecký park, kousek dále Březíčko, směrem na Stonařov Křížová cesta. Na druhou stranu lze přejít koleje a najdeme zde opět 2 sportoviště (jedno chátrající) a nad nimi další zelené plochy částečně již připravené pro odpočinkovou zónu a prostor pro děti. Další plochy a sportoviště jsou například okolo Základní školy, částečně i v ulici Nerudova (sídliště). Skýtá se otázka, zda by nebylo lepší místo budování nového areálu právě „Na Kanále“ postarat se o stávající prostory.

Považujeme za nutné konstatovat, že výstavbou naší prodejny nedojde ke zničení zmiňované lokality. Naší stavbou bude využita pouze asi třetina prostoru. Vybudováním parkovacích míst, zpevněním plochy a úpravou části zbývající plochy naopak umožníme využití zbývající plochy k libovolným dalším účelům (zmiňované letní kino, cirkus, pouť a jiné produkce). Navíc je předpoklad nákupů zákazníků z okolních obcí spádové oblasti. Díky jejich příjezdu do naší prodejny a umožnění parkování vedle centra je reálný předpoklad oživení centra města, kde v současné době jsou slabé parkovací kapacity. Tím mohou profitovat obchodníci, restaurace a další subjekty sídlící v centru. Z přiložených nákresů a z panoramatického pohledu na budoucí Penny Market je zřejmé, že nedojde k „totálnímu zničení Třeště“, ale proti dalším skvostům v těsné blízkosti (hala Mont Metal Trading, polorozpadlá budova před touto halou, barevně vyvedená prodejna s reklamou) - „vstupní bráně do města“ – není naše prodejna takovým strašným zločinem proti estetickému cítění některých odpůrců. Stačí si jen projít, onu panem Brožkem, zmiňovanou bránu do města a dívat se kolem sebe, co vlastně je tak urputně chráněno.

Na závěr bychom ještě položili otázku zastupitelům: Jaké zájmy vlastně zastupujete? – zájmy obchodníků, majitelů pozemků v dalších nabízených lokalitách, zájmy skupiny estétů, kteří chtějí zachovat stávající výhled na oprýskané baráky a rozpadlé ploty nebo zájmy drtivé většiny občanů Třeště (svých voličů), kteří chtějí mít možnost levnější varianty pořízení základních potravin? Hlasování na zastupitelstvu v lednu 2004 bude důkazem toho, jak zastupitelé hájí zájmy svých voličů. obrázek s větším rozlišením

homepage kauza Penny Market