HOMEPAGE
O NÁS
ČINNOST
AKTUALITY
ODKAZY

Naše město 01/2004


VŠICHNI LITOVAT NEBUDEME

Pokusím se touto cestou reagovat na článek architekta Petra Brožka o problematice umístění budovy diskontního prodeje v lokalitě Na Kanále.

Stalo se, že tolik diskutovaná věc - totiž umístění této komerční stavby na zelené louce uprostřed památkové zóny, rozdělila lidi v Třešti na ty, kteří chtějí tento prostor uchránit a na zastánce velmi rychlé výstavby tak dlouho slibovaného nákupního hangáru a pochopitelně také na ty, kterým je to jedno. I když nejsem zastáncem a prosazovatelem tohoto druhu nakupování, i tak přijímám argumenty těch, kteří žádají to nejlevnější nakupování základních potravin v Třešti. Vnímám úbytek pracovních příležitostí ve městě jako realitu, která je s tímto požadavkem úzce spojena. To pro mě ale neznamená, že budu souhlasit s umístěním této stavby tam, kde si to diktuje investor, který dokonce stanovil i cenu.

S architektem Petrem Brožkem ve většině souhlasím. Pouze mi trochu vadí forma a některé výrazy. Například vím, že už jen název článku není trefný. Této stavby, pokud se uskuteční v místě Na Kanále, nebudou všichni litovat.

Líto to bude pouze lidem, kteří si dokáží uvědomit a představit, že Penny Market (nebo jiný z diskontů) lze postavit V Korečníku (s výhledem na rozvoj občanské vybavenosti v této stále se rozšiřující části města), nebo podle stávajícího územního plánu v určené zóně za starou benzinovou stanicí. Líto to bude jen těm lidem, kteří si dokáží představit, že město dokáže získat další grantové tituly (stejně jak tomu bylo u Schumpeterova domu – cca 10mil.) ať už z evropských zdrojů, či ze státní kasy. Líto by to mohlo být jen těm, kteří si dokáží představit, že právě tento prostor v památkové zóně vedle potoka je ideálním místem pro navrhování dnes zatím nespecifikovaných projektů, ať už z oblasti sportu, kultury, či volného času mládeže ruku v ruce s protidrogovou prevencí. Líto to bude rozhodně těm lidem, kteří se informovali v Dačicích, za kolik dokázali tam stejnému řetězci prodat daleko méně marketingově vhodný prostor. Líto to bude rozhodně těm, kteří nechápou, proč nedošlo ke zveřejnění záměru tento pozemek prodat tak, jak tomu bylo u prodeje obálkovou metodou v případě domu s obchodem elektra, který získala firma Tipo. Lítost by mohli projevovat ti, kteří si dokáží představit, že to je prostor uzpůsobený na promenádní koncerty (pamatujete nedělní odpoledne na zahradě Spoláku, kdy pánové pijí pivo, hudba hraje a děti si hrají?), divadla, plenérové akce, stanoviště cirkusů a třeba jen malého pozastavení na kuželky v neděli po mši. Líto to bude i nám, kteří jsme přesvědčeni, že z městečka Třešť lze během krátké doby vybudovat centrum zábavy pro děti i dospělé pro právě tolik expandující blízké krajské město Jihlava, kterému chybí jak sály tak prostory i koncepce kultury sama (návrh koncepce kultury v Třešti v těchto ohledech připravuji k předložení zastupitelstvu města v březnu 2004). Lítost asi projeví i ti, kdož si dokáží nadále představit Kanál takovým, jakým je dnes. Nevím jestli líto, ale určitě zakroutí hlavou ti, kdož si dnes nedokáží představit výjezd kamiónů, nakladních aut a velkého počtu mobilních zákazníků právě do blízké nebezpečné křižovatky. Líto to bude určitě všem těm, kteří si myslí, že by neškodil použít při tak citlivé věci zrak s delším dohledem.

Vím, že jsem se stal v očích zásadních prosazovatelů myšlenky marketu Na Kanále jednou z hlavních překážek. Vím, že svým postojem k této věci nedělám radost, části svých voličů, ale složil jsem slib zastupitele, ve kterém jsem se zavázal, že mé konání povede ku prospěchu města. Jsem přesvědčen, že v nastalé situaci existuje řešení přijatelné pro všechny strany, pro všechny zainteresované, včetně investora a jeho budoucích zákazníků . Z dob, kdy jsem nahlas vyslovoval své dotazy z oblasti muziky a kultury jsem si přivyknul na to, že jsem za podivína a za neurvalce, který svůj názor bez obalu veřejně ventiluje a vytváří si tak zbytečně nepřátele. Avšak úspěchy našich kapel a vyprodané sály Tančírny mě ubezpečili v tom, že se mám dál řídit pouze a jen svým svědomím. Mám to jednoduché, živím se rukama, ne politikou a tak si mohu dovolit „nelíbit se všem“.

Vy, kteří se mnou zásadně nesouhlasíte, nenechte si prosím kazit od nějakého Píši vstup do roku 2004. Přeji Vám hlavně zdraví, dobrou práci a štěstí všem Vašim blízkým. Pokud jste dočetli až sem děkuji Vám.

Petr Píša

homepage kauza Penny Market