HOMEPAGE
O NÁS
ČINNOST
AKTUALITY
ODKAZY

Naše město 02/2004


SLOVO STAROSTY

Pololetní vysvědčení jsou rozdána. Věřím, že na nich byly známky, s kterými jsou všichni spokojeni. Kdyby nyní měli možnost občané Třeště dát vysvědčení městskému zastupitelstvu za "akci Penny Market", nevím, nevím, jaká známka by na něm byla napsána. Možná by zazněla slova klasika, lehce upravená: "příliš jste nás nepotěšili, ani my vás nepotěšíme".

Čekal jsem s psaním tohoto článku, abych v něm mohl reagovat na rozhodnutí lednového zastupitelstva ve věci zadání změny č. 2 územního plánu. Jak asi víte, v prosinci se zastupitelstvo nedokázalo rozhodnout v této záležitosti, a to jedině z důvodu problematického území "Na kanále" v ulici Na hrázi. Tedy pozemku v září prodaného smlouvou o budoucí kupní smlouvě pro výstavbu Penny Marketu. Protože rozhodnutí již bylo nutné, návrh pro hlasování zastupitelstva byl opakovaně předložen 26.ledna způsobem, aby skutečně padlo.

Napsáno a řečeno toho kolem Penny Marketu v Třešti bylo v minulých měsících hodně. Zazněly hlasy pro i proti, spor byl především o lokalitu. Bohužel někdy zašly i za hranici slušnosti. Například pan Petr Brožek se v prosincovém Našem městě uchýlil, jak bývá jeho zvykem, k urážkám a vulgárnosti. Zmínka o zastupitelích, cituji "nelze se divit tvrzení spousty lidí, že naši zastupitelé jsou buď hloupí, nebo zkorumpovaní" se nedá asi charakterizovat jako pomluva z jeho strany, neboť to neříká on sám, ale nějaká blíže neurčená "spousta lidí". On se pouze tomu nediví. Pokud on sám takto vyjádřil svůj názor a má v sobě aspoň kousek slušnosti, věřím, že se všem zastupitelům veřejně omluví. A ta omluva není vyžadována za slova o hlouposti, má právo si to myslet. Stejně to nakonec platí i naopak. Ale říkat o někom, že je zkorumpovaný, to už je závažné obvinění. Možná, že je skutečně již vystudovaným architektem, určitě má svůj odborný názor na rozvoj města, ale něco se zatím nenaučil. Tolerovat názor a vkus jiných. To platí i v oblasti kultury, na kterou navíc žádný diplom nemá. Ještě na jeden dopis mi dovolte zde reagovat. Neměli jste ho k dispozici, byl adresovaný zastupitelem Petrem Píšou kolegům zastupitelům. Mimo jiné v něm vyjadřuje názor, že se zastánci Penny Marketu snaží prosadit věc za každou cenu. Že jsem úmyslně svolal jednání zastupitelstva do kulturního domu, aby přišlo hodně občanů a cituji "bylo zneužito rozlícené ulice". V tom se hluboce mýlí. Věřím, že to není myšleno tak, že by některému zastupiteli vadilo, když veřejnost přijde na zasedání zastupitelstva, které je ze zákona veřejné, vyjádřit v diskusi svůj názor či se jen podívat, jak jejich zvolení zástupci rozhodují a hlasují. Uznávám, že jednání zastupitelstva v září, kdy se rozhodovalo o prodeji pozemků, nebylo jednoduché, a zastupitelstvo jako celek či konkrétní jeho členové byli někdy některými přítomnými spoluobčany téměř uráženi. S tím se ale musí každý zastupitel nějak vyrovnat a na jeho rozhodování by to nemělo mít vliv. Atmosféra lednového jednání byla i při velké návštěvnosti daleko lepší.

Rozhodnutím zastupitelstva byla zadána změna č. 2 územního plánu, která obsahuje téměř 40 návrhů na změny. Není v něm ale návrh, aby se lokalita "Na kanále" změnila na komerční zónu. Tím byl pravděpodobně definitivně zmařen záměr investora postavit v tomto místě diskontní prodejnu Penny Market. Zůstane zde dnešní stav. Přes jednomyslné doporučení rady města pro požadovanou změnu z přítomných 21 zastupitelů zvedlo ruku pouze 10. Potřeba jich přitom bylo 11. Nic se nedá dělat, je to rozhodnutí nejvyššího orgánu města. Podle toho bude dále jednáno s investorem, neboť je dnes mezi ním a městem z rozhodnutí téhož zastupitelstva před čtyřmi měsíci podepsána smlouva o budoucí kupní smlouvě. Zastupitelstvo se bude muset rozhodnout, zda od této smlouvy odstoupíme a za jakých podmínek. V tuto chvíli nemám k dispozici stanovisko budoucího kupujícího. Nevím, zda se bude dožadovat nějakých práv ze smlouvy případně vyplývajících, především pokud se týká sankcí či jeho vynaložených nákladů. Nemám zatím ani stanovisko našeho právníka. Osobně se domnívám a věřím, že zásadní problém snad nevyvstane.

Počet zastupitelů 10, kteří byli pro návrh v lednu, jsem zdůraznil úmyslně. Pro porovnání s počtem, který byl pro prodej v září. Tehdy jich bylo 13. V tom je právě podstata problému. Osobně se domnívám, že je špatne, když někdo hlasuje pro to, že prodá někomu pozemek na výstavbu něčeho a následně mu tam neumožní stavět. Ptám se: Připadá Vám to seriózní vůči kupujícímu? Mně tedy rozhodně ne. Proč někteří zastupitelé změnili svůj názor? Co nového se za čtyři měsíce v té záležitosti dozvěděli? Možná se změnila pouze atmosféra v sále při hlasování.

Média se o celé dění velmi zajímají a informují o něm dost podrobně. Domnívám se, že to, k čemu došlo, neprospěje dobrému pohledu potencionálních zájemců budovat v Třešti své firmy či provozy. Špatné světlo ve Vašich očích může padnout na celé zastupitelstvo. A právem, neboť se jedná o rozhodnutí kolektivního orgánu. Přesto je dobré si uvědomit, že netransparentnost obou rozhodnutí nebyla způsobena celým zastupitelstvem, ale vlivem pouze tří zastupitelů. Protože se jednalo o rozhodování sledované a diskutované a ne všichni jste byli přítomni oběma jednáním, nechávám současně zveřejnit v tomto čísle Našeho města i v městském bulletinu údaje, který zastupitel jak hlasoval v uvedené věci v září a v lednu. Jak pro Vás, kteří jste byli pro stavbu supermarketu "Na kanále", tak pro Vás, kteří jste byli proti, i pro Vás, kterým to bylo případně jedno bude jistě zajímavé znát názor vyjádřený hlasováním Vámi zvolených zastupitelů v září i nyní v lednu.

Zastupitelstvo mi současně, ve snaze napomoci případné jiné výstavbě supermarketu v Třešti (o její potřebě panuje shoda), uložilo okamžitě oslovit jiné možné zájemce (samozřejmě i toho stávajícího) a nabídnout jim pozemky v jiné lokalitě. To je jistě dobře. Ale jeden a dost podstatný zádrhel zde je. Současný územní plán umožňuje stavět supermarket pouze ve dvou lokalitách, z toho v jedné nejsme vlastníky pozemků a o druhou asi nebude velký zájem. Jedná se totiž o prostor za městem na výjezdu do Jihlavy po pravé straně, za starou čerpací stanicí. Ano, v odsouhlaseném návrhu změny územního plánu jsou lokality další. A nabízet tyto? Ukázalo se, že takový postup není zrovna vhodný. Po negativní zkušenosti s prostorem "Na kanále", kde investor rovněž předpokládal potřebnou změnu územního plánu, nevím, jaké bych mohl nabídnout záruky, že náš dnešní názor bude platit ještě zhruba za rok, až se budou dnešní návrhy definitivně schvalovat. Navíc nemůžeme tušit, jestli nově navržené lokality dostanou kladné vyjádření dotčených orgánů.

Jednání samozřejmě okamžitě přesto začnu. Věřím, že se společně v Třešti dočkáme toho, co si drtivá většina občanů přeje. Nákupů v diskontním, tedy levnějším typu supermarketu. Jen to asi nebude tak brzy, jak jsme si ještě nedávno mysleli.

Ing. Vladislav Nechvátal
starosta města
e-mail: starosta@trest.cz

homepage kauza Penny Market