HOMEPAGE
O NÁS
ČINNOST
AKTUALITY
ODKAZY

Naše město 03/2004


VÁŽENÍ OBČANÉ,

dlouho jsem zvažoval, zda se ještě mám vyjadřovat k výstavbě diskontní prodejny PENNY Market v Třešti (dále jen Penny). Napadala mě řada důvodů, proč bude lepší, když do tohoto nechutného boje, který se okolo výstavby Penny odehrává, nebudu zasahovat. To, co mě vnitřně přinutilo, abych se přece ještě jednou k výstavbě Penny vyjádřil, je nechutný egoismus, pýcha a zahleděnost sama do sebe některých městských zastupitelů, kteří prosazení svých zájmů nadřazují zájmům většiny občanů Třeště a spádového okolí. Raději se nebudu vůbec dotýkat případného střetu zájmů!

Problém výstavby Penny v Třešti mi naprosto, v celém svém rozsahu, připomíná závěr roku 1999, celý rok 2000 a část roku 2001. K 30. 11. 1999 byl v Třešti uzavřen provoz „Benzinové čerpací stanice“ (dále jen benzínka). Tento objekt byl v majetku firmy Benzina – státní podnik. Právě v tomto období mě řada kritiků odsuzovala, že jsem vedl intenzivní jednání o výstavbě benzínky v Třešti, v nové lokalitě na levé straně při výjezdu z Třeště směr Jihlava. Části tehdejších zastupitelů vadila jak lokalita, tak i firma, se kterou jsem tato jednání vedl. Tehdy Rada nedoporučila a zastupitelstvo neschválilo přímý prodej pozemků na výstavbu benzínky firmě Milfor spol. s r. o. Jihlava. Toto rozhodnutí mělo za důsledek, že bylo nutné vypsat dle doporučení zastupitelstva výběrové řízení a celá záležitost se o dalšího cca ¾ roku protáhla. Nakonec stejně zvítězila výše jmenovaná firma a zastupitelstvo na 25. zasedání dne 21. 3. 2001 schválilo výsledek výběrového řízení a prodej pozemků za cenu 100 Kč za m2. Podle mého názoru byl vlastně výsledek takový, že se zbytečně výstavba benzínky protáhla zhruba o jeden rok. Firma Milfor spol. s r. o. Jihlava poté musela zvládnout komplikované uzemní a stavební řízení, včetně přeložek sítí a dopravního napojení. Myslím si, že třešťští motoristé jsou se službami této benzínky spokojeni.

Proč vlastně tuto anabázi výstavby benzínky v Třešti zmiňuji? Má totiž spoustu společných rysů s výstavbou Penny v Třešti. Poprvé město zamítlo výstavbu Penny zhruba v roce 1996 nebo 1997. Od roku 1998 byla s městem vedena mnohá jednání zájemců o výstavbu marketu v Třešti. Výsledky těchto jednání však nikdy rada ani zastupitelstvo nestvrdily souhlasným či nesouhlasným usnesením. Proč? Protože o těchto jednáních nebyly většinou vůbec informováni. Stále se pouze hovořilo o tom, že je třeba dát šanci místním obchodníkům a místnímu spotřebnímu družstvu, jehož zástupci neustále opakovali, že zahájení výstavby marketu je na spadnutí. Market, tak jak jsem od začátku tvrdil, stavět nezačali. Uběhly další čtyři roky s výsledkem NULA. Jde pravděpodobně také o to, že si nikdo nechtěl příliš pálit prsty, protože tzv. loby některých místních obchodníků bylo a je velmi silné! Vadí mi, když se o něčem moc mluví a málo pro to dělá! V roce 2003 jsem vedl jednání s několika firmami. Třešť a Třešťsko pro ně nebyly atraktivním územím, protože spádovost je zhruba 10 tis. obyvatel. Poté jsem zahájil jednání s firmou ASK Real, spol. s r. o. a Penny Market s. r. o., protože zájem o výstavbu marketu v Třešti projevili již před několika lety. Výsledky těchto jednání jsem poprvé předložil zastupitelstvu města v červnu roku 2003 a poté 15. 9. 2003, kdy zastupitelstvo města po projednání, na základě mého návrhu schválilo prodej části pozemků Na Kanále, pro stavbu diskontní prodejny Penny Market. Před mou rezignací na členství v orgánech města, vzhledem ke změně trvalého pobytu mimo katastrální území města Třeště, jsem dne 20. 10. 2003 předložil, po projednání a doporučení radou města, zastupitelstvu návrh smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej části pozemků Na Kanále na výstavbu diskontní prodejny Penny Market. Zastupitelstvo, po velmi bouřlivých diskusích, tento materiál po úpravě také schválilo. Musím říct, že prvotní jednání ze strany města směřovala k jiným pozemkům, než k pozemkům Na Kanále. Avšak firma zcela logicky z obchodního a strategického hlediska projevila intenzivní zájem pouze o tyto pozemky v Třešti.

Co je tedy pro občany Třeště rozumnější a perspektivnější ? Mít v dojezdové i docházkové vzdálenosti diskontní prodejnu Penny Market s cca 1000 druhů zboží, mít pracovní příležitost pro dalších zhruba 20 lidí, mít upravený zbývající prostor Na Kanále za 350 tis. Kč bez toho, aniž by to město stálo korunu, mít ve městě, kde jsou neustále problémy s parkováním, vedle centra nových cca 80 parkovacích míst a řada dalších výhod. Nebo je lepší mít ve městě nevyužitou, neperspektivní zelenou plochu, spravovat ji a udržovat za městské peníze pouze k tomu, aby zde v zanedbatelné míře občas proběhla nějaká kulturní akce, kde se majitel (tedy město) vystavuje riziku, že díky frekventované komunikaci II/406 může dojít k ….

Jsem od začátku přesvědčen, že výstavba marketu na území Na Kanále je pro občany města perspektivnější a lepší! Navíc si myslím, že někteří organizátoři kulturních akcí dají městu jen stěží do rozpočtu 1.300 tis. za tento pozemek!

I přesto, že již nejsem občanem Třeště, není mi osud výstavby Penny Marketu Na Kanále lhostejný. Protože jsem stál u zrodu této myšlenky. Navíc je to poslední šance, kdy je možné tento druh prodejního prostoru v Třešti vybudovat. „Zvítězí zdravý rozum nebo loby některých místních obchodníků a části kulturní veřejnosti?“ Na tuto odpověď si bohužel budeme ještě muset počkat neboť vše je v rukou 21 zastupitelů města Třeště.

Podstatou tohoto článku nebylo nikoho urazit ani rozzlobit. Chtěl jsem pouze vyjádřit svůj názor, protože demokracie naštěstí ctí princip svobody projevu.

Pavel MASLÁK
e-mail : maslak@atlas.cz

homepage kauza Penny Market