HOMEPAGE
O NÁS
ČINNOST
AKTUALITY
ODKAZY

Naše město 03/2004


SLOVO STAROSTY

I když letošní únor byl o jeden den delší než většinou bývá, stejně nemůže svou délkou konkurovat ostatním jedenácti měsícům roku. To ale neznamená, že by se snad jednalo o dobu nijak nezajímavou. Vždyť únor byl obdobím vrcholící plesové sezóny, časem tradičních veselých masopustních průvodů. Děti si užily týdne jarních prázdnin. Počasí si s námi trochu pohrálo, když nás po lednových vydatných přídělech sněhu přivítal počátek února takřka jarními teplotami. Po pár dnech se únoru vrátila jeho zimní tvář a závěr měsíce rozhodně neodpovídal představám o nastupujícím předjaří.

Zastupitelé měli v únoru ve svých zasedáních pauzu. Na jednání se sešli až 1. března, kdy se zabývali především rozpočtem na rok 2004. Podrobně se mu budu věnovat v příštím čísle Našeho města. Zásadní položkou rozpočtu bude sportovní hala. Tato investiční akce dostala zelenou již od zastupitelstva minulého. I nově zvolení zastupitelé v roce 2002 tuto stavbu podpořili. Celá investice je připravena. V minulých týdnech proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby. Rada na svém zasedání schválila na základě doporučení komise vítěznou firmu Podzimek a synové, s.r.o. Ihned po schválení rozpočtu podepíši smlouvu a největší investice města od doby, kdy se postavila čistírna odpadních vod a bytový dům Berunka, začne. Výsledkem bude již na podzim splněný mnohaletý sen třešťské sportovní veřejnosti. Nejen ona, ale i žáci základní školy začnou využívat moderní prostornou halu, splňující kritéria pro většinu míčových sportů. Jak jsem již uvedl, příprava této stavby začala již před několika lety. Zásadní a naprosto rozhodující krok byl ale udělán po minulých volbách, v roce 2003. Podařilo se nám získat dotaci ze státního rozpočtu 2004 ve výši téměř 14 miliónů korun. Spolu s další podporou z ČSTV ve výši 4 milióny korun a s podílem města tak můžeme v Třešti postavit tolik potřebnou stavbu v hodnotě zhruba 27 miliónů, aniž bychom na dlouhé roky zadlužili město. Neměli jsme totiž žádné rezervy rozpočtu z minulých roků, žádné mimořádné příjmy, tak jako to bylo např. v případě rekonstrukce náměstí, kdy byla použita většina peněz ze zhruba 20 miliónů korun za prodej akcií plynáren a energetik, jež město získalo při jejich privatizaci počátkem devadesátých let.

Možná jste si všimli vykácené části lesíka v Korečníku. Jedná se o počátek stavby přeložky silnice na Telč, čímž bude odstraněna pro auta i pěší nebezpečná zatáčka u Berunky. Nové přemostění bude vybudováno ještě v letošním roce. Stavba je součástí rekonstrukce silnice od křižovatky Na Brádle do Telče, jejímž investorem je vlastník komunikace, kraj Vysočina. Hlavní část celé akce, která začala na podzim minulého roku, proběhne v roce letošním. Město bylo seznámeno s předpokládaným harmonogramem prací. Práce by měly probíhat převážně za provozu, s minimálními úplnými uzávěrami. Určitě však bude doprava mezi Třeští a Jihlavou, případně Telčí, v příštích měsících komplikovaná. V úseku třešťském začnou práce zhruba v polovině března v prostoru od železničního přejezdu za pilou směrem do Třeště až k čerpací stanici PHM. Nejsložitější bude etapa zahrnující ulici Dr. Richtra, která bude probíhat zhruba od konce května. O podrobném harmonogramu a dopravních omezeních budeme samozřejmě v Našem městě informovat, tak jak nám investor a dodavatel stavby bude poskytovat informace. Já doufám, že kraj Vysočina informovanost v tomto směru zlepší tak, aby se na situaci mohli všichni dotčení připravit. Vždyť se to přímo dotýká nejen denního života cestující veřejnosti, jedná se i o ekonomické důsledky pro některé přilehlé a na dopravě závislé firmy. Nakonec i město v souvislosti s rekonstrukcí této silnice procházející centrem připravuje plynofikaci na ulicích Revoluční a Palackého, rekonstrukci některých sítí na Dr. Richtra. Musíme práce zkoordinovat a potřebujeme znát termíny s dostatečným předstihem.

Minule jsem slíbil informace o dalším vývoji v otázce Penny Marketu. Hned počátkem února, po neschválení zadání změny územního plánu zastupitelstvem, které by umožnilo investorovi stavět na pozemcích Na Kanále, jsem absolvoval jednání s firmou Penny Market, s.r.o., za účasti ASK - REAL, spol. s r.o. K žádnému závěru jednání nevedlo, investor zvažuje svůj další možný postup. V tuto chvíli existuje stále platná smlouva o budoucí kupní smlouvě na uvedené pozemky. Investor od smlouvy odstoupit nehodlá a bude ji ze své strany plnit. Město jednostranně odstoupit nemůže. Pokud nedojde k dohodě, může být smlouva platná až do konce roku 2006. Buď se v té době naplní, nebo pak zanikne nesplněním podmínek ze strany budoucího kupujícího tím, že nezkolauduje diskontní prodejnu, kterou nemůže za současné situace v dané lokalitě stavět. Pokud se týká případných sankcí, žádné nebyly v tuto chvíli uplatněny.

Na závěr mi dovolte, vážení čtenáři, abych Vás pozval na letošní Třešťské divadelní jaro. I v daleko větších městech obdivují kulturní nabídku v Třešti a vysokou návštěvnost na ní. Svědčí to o tom, že kultuře se v Třešti opravdu daří a město ji velmi podporuje, a to i finančně. Věřím, že divadelní jaro, které bude spojeno s oslavou 80.výročí založení našeho divadelního souboru, bude úspěšné. Největším úspěchem však bude to, když i letos divadelníci z různých koutů republiky řeknou to, co vloni, že nám závidí především diváky.

Vladislav Nechvátal
starosta města, e-mail: starosta@trest.cz

homepage kauza Penny Market