HOMEPAGE
O NÁS
ČINNOST
AKTUALITY
ODKAZY

Naše město 07/2003


SLOVO STAROSTY

Vysvědčení jsou rozdána, snad se stala důvodem k radosti a pokud tomu tak někde nebylo, nejedná se přece o žádnou tragédii. Za rok může být všechno jinak. Děti se konečně dočkali prázdnin, většina dospělých užívá dovolené nebo je těsně před ní. Zkrátka začíná příjemné období a proto věřme, že rázný nástup léta v minulých týdnech nebude jen jeho krátkou epizodou, že příroda a počasí nám budou přát celé toto roční období. V činnosti města a městského úřadu by se probíhající dovolené neměly nijak výrazně projevit. Samozřejmě, že většina zaměstnanců bude alespoň část své dovolené čerpat, ale občané si své záležitosti budou moci vyřídit bez problémů. Nemělo by se stát že by některý odbor měl zavřeno, úřední dny budou i v létě bez jakýchkoliv omezení. Pokud by se snad stalo, že vyřízení některé záležitosti bude trvat o nějaký den déle než jindy, prosím Vás o možnou míru tolerance. Náš úřad není tak velký a některou agendu dělá pouze jeden člověk. Není pokaždé ku prospěchu věci samotné, aby jej někdo s menším stupněm znalosti daného problému zastoupil.Ale i v takových případech budou ze strany úřadu dodrženy zákonné lhůty.

I jednání zastupitelstva dostane ve svém téměř pravidelném každoměsíčním rytmu pauzu. Přes prázdniny bude zasedat pouze rada. Zastupitelstvo v závěru června proto muselo učinit několik důležitých rozhodnutí. Předně rozhodlo o nepopulárním leč nutném zvýšení ceny vodného a stočného od 1.9.2003. K tomuto kroku se přistoupilo že třech důvodů. Stávající cena již plně nepokrývá náklady provozovatele – Technických služeb Třešť s.r.o. a tuto činnost samozřejmě nemohou dělat se ztrátou. Dalším vlivem na zvýšení vodného je spuštění vodovodu c Čenkově. Jedné se o vodovod, kde odběr vody nebude vysoký ale určité fixní náklady zde budou. Pokud tedy provedeme společnou kalkulaci vodného pro Třešť, Salavice a nyní i Čenkov, cena vody v Třešti o něco vzroste. Ale myslím, že nelze postupovat jinak a lidé v Čenkově by neměli platit jinou, v tomto případě vyšší cenu vody než lidé v Třešti. Stejný princip je uplatňován i v Salavich a je to pro nás naprosto samozřejmé. A v Salavicích také při samostatné kalkulaci vychází cena za m3 o dost výše než v Třešti. Jsme jedna obec a máme jeden rozpočet.

Výsledkem tedy bylo schválení navýšení ceny vodného ze stávajících 14,85 Kč/m3 na 15,76 Kč/m3 a stočného z 18,15 Kč/m3 na 19,90 Kč/m3 (všechno ceny bez DPH). Celkem tedy vodné stočné od 1.září bude provozovatelem účtováno ve výši 35,66 Kč/m3 s připočtením daně z přidané hodnoty 37,45 Kč/m3 což je o 2,75 Kč za metr krychlový více než dosud.

Napsal jsem, že důvody byly tři. Ten třetí má vliv pouze na cenu účtovanou nám občanům. V současné době totiž město dotuje (platí za nás z městského rozpočtu) cenu vody obyvatelům (ne tedy právnickým osobám) ve výši 3,50 Kč za každý kubík spotřebované vody. Tato dotace je rozložena částečně do vodného a částečně do stočného. Podle usnesení zastupitelstva z roku 2001 by se každoročně měla snižovat tak, aby do pěti let, nejpozději do roku 2006 byla úplně odbourána. I při letošní úpravě ceny proto byla dotace snížena o 1,25 Kč na 2,25 Kč/m3 a bude použita plně ve stočném. Vodné tedy již občané budou platit ve stejné výši jako ostatní odběratelé. Jen pro zajímavost uvedu, že tato dotace (3,50Kč) zatěžovala městský rozpočet zhruba 600 tisíci korun ročně. I po jejím snížení to bude téměř 400 tisíc korun za rok.

Čísel jsem uvedl mnoho a čtenář by mohl ztratit přehled. Proto tedy to nejdůležitější. Občan Třeště, Čenkova a Salavic zaplatí od 1.9.2003 za vodné 16,55 Kč. V Třešti samotné k tomu musí připočítat stočné 18,65 Kč, celkem tedy 35,20 Kč/m3, což je o čtyři koruny více než dnes. Na jednu stranu se může zdát částka čtyřech korun hrozivá, pokud si ale uvědomíme kolik vody ročně každý z nás průměrně spotřebuje a o kolik tedy zaplatíme za rok či měsíc více, získáme na celou věc jiný pohled. Občan průměrně zaplatí ročně navíc 113 korun což představuje měsíčně necelých 10 korun. Troufnu si tvrdit, že nárůst nákladů čtyřčlenné rodiny, byť o necelých 40,- Kč měsíčně není příjemný, ale rozhodně je sociálně únosný.

Dalším tématem o kterém se jednalo na červnovém zasedání zastupitelstva byla žádost o prodej pozemků na výstavbu diskontní prodejny. O odkoupení pozemků v prostoru Na Kanále požádala firma ASK – REAL, spol. s r. o., která zastupuje firmu Penny Market s.r.o.. Asi víte, že společnost Penny Market usiluje o výstavbu své prodejny v Třešti již několik let. Zhruba před pěti či šesti lety žádala město o prodej těchto pozemků rovněž neúspěšně. Tehdejší zastupitelstvo vidělo v celé záležitosti dva problémy. Za prvé jestli v tomto prostoru je vhodná výstavba prodejny, neboť toto území má možná z pohledu investora své plus ale z pohledu města i určitý mínus. Jelikož jsem tehdy byl členem zastupitelstva, troufnu si tvrdit, že rozhodující byla tehdy jiná skutečnost. Silný byl názor, že je třeba místním obchodníkům spíše pomoci v existenci a město by tedy nemělo být tím aktivním, kdo sem přivede tak silnou konkurenci. Bral se určitý ohled na to, že řada místních obchodníků teprve stála na začátku svého podnikání do kterého každý z nich musel investovat finanční prostředky, často před nimi bylo splácení nemalých úvěrů. To všechno samozřejmě s vědomím, že v žádném případě není rolí obce nijak omezovat konkurenci, která je vždy přínosem pro zákazníka. Ta pokud bude chtít si cestu do Třeště najde i bez aktivní spolupráce s městem.

Nyní tedy měli současní zastupitelé k rozhodnutí novou žádost o prodej pozemků ve stejné lokalitě na výstavbu stejného typu prodejny. Rozhodování ale již bylo jiné, i když výsledek je v podstatě stejný. Co je důležité a chtěl bych aby jednoznačně zaznělo. Jistě nemůžu vědět na základě čeho se ti zastupitelé, kteří nezvedli ruku pro prodej takto rozhodli. Z průběhu diskuse na jednání můžu ale zcela jistě konstatovat, že hlavním důvodem zamítnutí žádosti nebyl nějaký tlak či protesty místních obchodníků jak se snad povídá. Já osobně jsem ani žádnou iniciativu v tomto směru nezaznamenal, snad náznaky a to jen zprostředkovaně. V tomto směru si musí každý uvědomit, že je rok 2003 a za těch pár let od projednávání tehdejší žádosti se mnohé změnilo. Obchodníci působící v Třešti již většinou měli dostatek času aby se na trhu stabilizovali, svůj obchod rozvinuli či splatili počáteční úvěry. V okolí mezi tím vyrostli supermarkety či hypermarkety různého typu a lidé z Třeště stejně za většími nákupy vyjíždějí tam. Je to logické, neboť každý z nás pokud ve chvíli kdy je zákazníkem chce nejen kvalitní a bohatou nabídku ale především dobrou cenu. Ať se nám to líbí či ne, tu nejlepší dokážou nabídnout kupujícímu právě velké obchodní řetězce. Menší obchodník naopak může vsadit na jiné přednosti. Ještě jeden moment je třeba si uvědomit. Zamýšlená diskontní prodejna by možná paradoxně menším obchodníkům v Třešti prospěla. Svými nízkými cenami by nejen snížila četnost výjezdů místních lidí za větším nákupem jinam, ale současně by se Třešť stala cílem pro nakupující z okolí. Vždyť obchodní strategie této firmy počítá se spádovostí území kolem 10 000 obyvatel. Pokud si uvědomíme, že tento typ prodejny nemá v rámci jednotlivých druhů zboží v nabídce mnoho značek či dodavatelů, často spotřebitel má důvod některé zboží koupit i jinde. Dá se tedy očekávat, že v některém jiném, třeba menším obchodě v Třešti, kde mu poskytnou větší výběr a dobré služby.

Hlavním důvodem odmítnutí žádosti se pravděpodobně stalo právě místo, kde by investor chtěl stavět. Musel by se v tomto směru změnit územní plán a největší diskuse byly právě o tom, jestli tuto lokalitu Na Kanále, která je dnes klidovou zónou se zelení částečně změnit a umožnit tam postavit takovou stavbu. Byl slyšet poměrně silný názor, že by došlo k určitému zničení tohoto území. Další obava panovala z dopravního řešení napojení na komunikaci, z určité nebezpečnosti výjezdu někde v prostoru křižovatky na Stonařov. Na druhé straně přínosem pro město by bylo vybudování přilehlých 82 parkovacích míst, které by pomohly řešit parkování i jiných návštěvníků města než pouze zákazníků prodejny.

Zastupitelstvo pozemky neprodalo a uvidíme jaký bude další vývoj. Penny Market buď ztratí o Třešť definitivně zájem a je otázkou jak v dnešní přesycenosti trhu budou uvažovat jiné řetězce. Po vstupu Aholdu se svojí prodejnou Albert do Třeště se nedá očekávat větší zájem ze strany obchodních řetězců podobného typu, které provozují supermarkety podobného typu se širokým sortimentem a kvalitními službami. Spíše se může jednat právě o diskontní typ prodejen a to pouze takové, které stačí spádovost deseti tisíc obyvatel. Nebo firma Penny Market bude jednat s městem dále o jiných podmínkách či jiné lokalitě. Musíme tedy počkat na jejich rozhodnutí.

Když už jsem u těch prodejů ještě o jednom se zmíním velmi stručně. Zastupitelstvo rozhodlo o prodeji domu č.p. 128 – dnešní „Elektra“. Na koupi uvedeného domu byly dva zájemci. Jedním byla firma VIKI, spol. s.r.o., která takto chtěla výrazněji vstoupit do Třeště na trh s elektrospotřebiči a druhým byla firma VEGA, spol. s r. o., který v daném domě je nyní v nájmu a provozuje tam svoji prodejnu elektro (TIPO). Obě firmy souhlasily s podmínkami města, především s převzetím platných nájemních smluv, neboť v domě jsou dnes tři byty s nájemníky. Kupní smlouva bude podle rozhodnutí uzavřena s firmou VEGA, která nabídla vyšší cenu 2.750.000,- Kč.

A teď už mi opravdu nezbývá než popřát krásné prázdniny a dovolenou.

Ing. Vladislav Nechvátal
e-mail: starosta@trest.cz

homepage kauza Penny Market