HOMEPAGE
O NÁS
ČINNOST
AKTUALITY
ODKAZY

Naše město 07/2004


SLOVO STAROSTY

Protože jsem celý svůj úvodní článek v minulém vydání Našeho města věnoval návštěvě pana prezidenta v Třešti, vrátím se dnes až do měsíce května. Hned první den tohoto nejkrásnějšího měsíce v roce byl pro naši republiku významný. Stali jsme se členy Evropské unie. Pro někoho důvod k oslavě, pro jiného nikoliv. Vždyť se jednalo jen o formální datum. Naše životy se tímto dnem nezměnily. Jedná se o proces dlouhodobý a postupný. V první půli června pokračoval volbami do Evropského parlamentu. Mimořádně nízká úcast voličů byla zřejmě důsledkem dvou faktorů. Jednak nezájmem o politiku jako takovou a pak zřejmě nepříliš velkým nadšením z dnešní podoby Evropské unie a našeho členství v takové organizaci. Máme prostě obavy z instituce, která chce stále něco přerozdělovat, rozhodovat, koho podpořit více, koho méně, omezovat svobodu podnikání různými kvótami, ničit tržní prostředí dotacemi, sešněrovávat naše životy nadbytečnými nařízeními. Máme ještě v živé paměti dobu socialistického hospodaření před rokem 1989. Vím, že srovnávám nesrovnatelné, ale s historickou zkušeností východoevropanů se na některé věci zřejmě díváme jinak než francouzský zemědělec či německý kancléř. Nejlépe to v mých očích vystihl nápis na tričku, který jsem kdesi zahlédl: „S Bruselem na věčné časy“. Ale nejít k volbám do Evropského parlamentu nebylo řešením. My totiž v Evropě jsme bez ohledu, jestli nějaká unie existuje nebo ne. Takže bychom o ní měli chtít i spolurozhodovat.

Počátkem května jsme si tradiční pietní vzpomínkou připomněli výročí tragédie, která se v Třešti odehrála v posledních dnech druhé světové války. Tuto událost každoročně připomíná i Běh vítězství, který se letos běžel již potřicáté. Je obdivuhodné, že jsou v Třešti lidé, kteří u organizačního zabezpečení běhu ještě nikdy nechyběli. Určitě jim patří poděkování, stejně jako těm, kteří tuto tradici před třiceti lety založili.

Sobota 15. května patřila již třetímu ročníku městské slavnosti na náměstí. Po premiéře v roce 2002, která byla spojena s oslavami 100 let od povýšení Třeště na město, se další dva roky slavnost spojila s cykloturistickou akcí „Z Třeště do Třeště“. Ta letošní však byla poznamenána nepřízní počasí. Večerní program pak musel být v důsledku deště zrušen úplne. Přesto chcemei v příštích letech vždy v květnu v této nové tradici pokračovat. Pouze je třeba trochu posunout termín ke konci měsíce. Polovina května bývá v našich krajích poznamenána „zmrzlými“ a to opravdu na venkovní celodenní a večerní program příliš není. I když v letošním studeném jaru bychom si nevybrali asi žádné datum.

V květnu se na svém zasedání sešlo městské zastupitelstvo. Mimo jiné se zabývalo otázkou ceny vodného a stočného. Ještě v minulém volebním období přijalo tehdejší zastupitelstvo usnesení, v kterém se vyslovilo pro postupné narovnání ceny vodného a stočného na úroven, která plně pokryje náklady provozovatele. V minulých letech se proto každoročně zvedala cena a snižovala dotace poskytovaná z rozpočtu města občanům Třeště. Letos učinilo zastupitelstvo poslední z těchto postupných kroků. Stanovilo s účinností od 1.9.2004 cenu vodného a stočného tak, že provozovateli plně pokrývá náklady a umožní vytvářet přiměřený pětiprocentní zisk, který bude moci být investován zpět do vodovodu a kanalizace. Jelikož tedy od září budeme platit za vodu cenu ekonomickou, nepokřivenou žádnou dotací, v dalších letech se již nebude muset dále výrazněji zvyšovat. Cena od této chvíle bude reagovat pouze na případné změny cen nutných nákladů.

Poslední den měsíce června dochází ke změně ve vedení Technických služeb, spol. s r.o. Do důchodu odchází jednatel a ředitel společnosti pan Josef Doležal. Za několik let svého působení ve firmě ji dokázal vyvést ze špatného stavu, ve kterém ji přebíral. Myslím, že dobrá práce firmy pod jeho vedením je na vzhledu města vidět. Chtěl bych panu Doležalovi dnes touto cestou veřejně poděkovat za vykonanou práci. Jeho nástupcem v obou funkcích byl na základě výběrového řízení a rozhodnutí společníka jmenován pan Miloslav Krpálek. Jemu přeji hodně síly do náročné práce, která ho čeká.

Před závěrem mi dovolte vrátit se ještě trochu více zpět, k jednomu usnesení dubnového zastupitelstva. Ne snad proto, že by se jednalo o informaci aktuální, ale proto, že zastupitelstvo v květnu mělo zřejmě pocit malé informovanosti v tomto směru a uložilo mi to napravit. Jedná se o záležitost prodeje pozemků na výstavbu Penny Marketu. Asi víte, že zastupitelstvo problém s původními pozemky Na kanále vyřešilo tím, že firmě prodalo smlouvou o budoucí kupní smlouvě jiné pozemky, vedle hasičárny a za ní. Na základě této nové smlouvy současně kupující firma odstupuje od smlouvy původní. Zároveň zastupitelstvo v dubnu navrhlo tuto novou lokalitu do zadání změny územního plánu jako komerční zónu. Podmínky, za kterých se přibližně stejná výměra jako původní prodává, zůstávají stejné, navíc se firma zavázala křižovatku silnic od Jihlavy a Stonařova, ze které by byla nová lokalita napojena, přebudovat na kruhový objezd. Pokud by z nějakých důvodů tento nemohl být realizován, kupní cena pozemků by se navýšila o 2 mil. Kč. Pokud vše projde dalším řízením a zastupitelstvo to opětovně potvrdí při definitivním schvalování, máme šanci se dočkat diskontní prodejny nejpozději do konce roku 2006. Zdá se, že zastupitelstvo skutečně je nyní již odhodláno tento záměr dotáhnout do zdárného konce, neboť hlasování bylo naprosto jednoznačné. Podobně tak jednoznačně dokonce do výčtu lokalit, které v dubnu navrhlo zařadit a prověřit jako komerční zónu, přidalo i původní lokalitu Na Kanále, tedy tu, pro kterou nezvedl dostatečný počet zastupitelů ruku v lednu. Tím se vlastně celý problém odstartoval. Asi někteří opět změnili názor.

Ale vraťme se zpět do současných dnů. V době, kdy tyto řádky čtete, skončil školní rok, jsou rozdána vysvědčení. Věřím, že nad ním převládlo uspokojení nejen dětí, ale i rodičů. Přeji všem dětem krásné dva měsíce zasloužených prázdnin prožitých na táborech, u babiček a dědečků, u kamarádů, s rodiči na dovolené či jen tak doma. Všem ostatním, kteří už bohužel mají školní docházku za sebou, pak přeji hezkou dovolenou.

Ing. Vladislav Nechvátal
starosta města

homepage kauza Penny Market