HOMEPAGE
O NÁS
ČINNOST
AKTUALITY
ODKAZY

Naše město 10/2003


SLOVO STAROSTY

O Penny Marketu v Třešti toho bylo namluveno a napsáno již dost. Některé názory byly rozumné a věcné, některé bohužel spíše hysterické. A to z jedné i druhé strany, tedy od příznivců i odpůrců. V tuto chvíli lze říci jediné. Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání 15. září prodej požadovaných pozemků pro účely výstavby diskontní prodejny firmy Penny Market s.r.o.Jedná se zhruba o 5 000 m2 v prostoru „Na kanále“ po levé straně při pohledu z ulice Na hrázi proti proudu potoka. Prodej se uskuteční tak, že bude nejprve uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě. Vlastní smlouva kupní bude uzavřena teprve po kolaudaci stavby, kterou musí provést strana kupující nejpozději do 30.9.2006. Už z uvedeného data vyplývá, že mezi rozhodnutím zastupitelstva a vlastní stavbou může protéct hodně vody v Třešťském potoce. A v tom čase bude třeba ještě hodně udělat. Především se bude připravovat změna územního plánu. Bez jeho schválení zastupitelstvem není možné prodejnu v těchto místech stavět. To je záležitost nejdříve prvního pololetí příštího roku. Vše ostatní už bude na investorovi. Nicméně město bude účastníkem územního a stavebního řízení a bude si tak hájit své zájmy. Stejně se v tomto řízení budou samozřejmě chovat i ostatní jeho účastníci, například památkáři. Tolik chválené či naopak kritizované rozhodnutí zastupitelstva ještě neznamená, že v této lokalitě bude prodejna stoprocentně stát. Rozhodně nebude postavena v nejbližších měsících.

Pro prodej pozemků zvedlo ruce pouze 13 zastupitelů. Z toho a především pak ze skutečnosti, že pokud vezmeme v úvahu i původní žádost firmy z roku 1997, to bylo takříkajíc až na třetí pokus, je zřejmé, jak složité to bylo rozhodnutí. Je škoda, že kolem této záležitosti vznikla dost nepříjemná atmosféra. A to ne snad v zastupitelstvu, ale doslova v celém městě. Místní obchodníci sepsali své záporné stanovisko a já znovu říkám, že legitimní. Naprosto chápu, že hájí své zájmy, své podnikání. Stejně tak i část veřejnosti, která přišla na jednání zastupitelstva, či se vyjádřila v anketě v Našem městě, vyjádřila svůj názor a chtěla, aby zastupitelé hájili zájem jejich, tedy nakupujících. Mrzí mě jen, že mezi přítomnou veřejností na zastupitelstvu byli i tací, kteří se vůbec nesnažili pochopit, že problém v rozhodování zastupitelstva je pouze v lokalitě, kde má supermarket stát, a místo toho jen slovně uráželi některé zastupitele, kteří neměli úplně totožný názor s nimi. Co mě však nejvíce zarazilo, byla některá vyjádření či spíše nadávky na adresu třešťských podnikatelů. Nevím jak ostatní, ale já měl dojem, že v několika výkřicích (nevím jak slušně to jinak nazvat) bylo mnoho nenávisti k lidem, kteří většinou tvrdě pracují od rána do večera, mnohdy sedm dní v týdnu aby rozvíjeli své podnikání. Cítil jsem v tom zlobu a závist těm, kteří nesedí a pouze nekritizují, ale starají se. Některým lidem asi nejvíce vyhovoval život před rokem 1989.

Stejně tak je mi bohužel i smutno z e-mailu, který jsem obdržel 23. září od jednoho z místních obchodníků. Vrací se ještě k otázce Penny Marketu a mimo jiné píše, že jsme si na jednání zastupitelstva pozvali důchodce a zkrachovalé podnikatele. K tomu jen poznámka. Zasedání zastupitelstva je ze zákona veřejné a může na něj přijít kdokoliv. Tedy i důchodci a podnikatelé, třeba i zkrachovalí. A ještě něco. V kontextu tohoto dopisu mi vyzněla slova důchodci a zkrachovalí podnikatelé tak, že já být na jejich místě, skoro bych se urazil. A to nejsem vůbec urážlivý. Zcela jistě důchodci a třeba i nějaký ten zkrachovalý podnikatel chodí k pisateli nakupovat. Tak se divím, že si jich neváží. A nakonec důchodcem také jednou bude a jak blízko je v dnešní době od podnikatele úspěšného ke zkrachovalému, není třeba vysvětlovat.

Rovněž další část textu o tom, že stanoviskem a obavami obchodníků se nechtěli zastupitelé zabývat, mi připadá podivná. Mě osobně navštívili zástupci obchodníků podepsaných pod jejich stanoviskem a o jejich názoru jsme vedli poměrně dlouhý rozhovor. Následně byly pozváni na jednání rady města a rovněž tam měli dostatečný časový prostor. A to, že nevystoupili na veřejném jednání zastupitelstva, nechápu. Příležitost měli. Mimo to jsem jim doporučoval, aby o svých názorech hovořili s jednotlivými zastupiteli třeba i individuálně. Věřím, že je nikdo neodmítl.

K dalším bodům dopisu jen stručně. Autor píše, že nebude – cituji: „polemizovat o osobních zájmech, které nejsou prokazatelné“. Pak by snad bylo lépe, aby se podobné terminologii příště vyhnul, ať již v písemném či verbálním projevu. Zmínka o tom, že se po volbách zapomnělo na slibovanou „podporu malého podnikání“, mi připadá jako hluboké nepochopení. Podporou přece není to, že budeme uměle chránit stávající podnikatele proti konkurenci na úkor většiny občanů. To přece nejde. V Třešti nemůžeme žít ani podnikat v nějakém skleníku či inkubátoru. A ještě poslední připomínka k mé otevřené odpovědi na dopis nejmenovaného obchodníka. Slova o tom, že „vše jste vyřešili tak, aby spokojenost byla na Vaší straně“, by bylo třeba vysvětlit. Nevím, kdo je myšlen tou „naší stranou“. Pokud tím myslí obyvatele Třeště, pak má pravdu. Škoda, že se mezi ně nechce počítat.

Tak to je doufám poslední ohlédnutí za rozhodnutím o Penny Marketu v Třešti. Opravdu, každý má právo na názor a věřte, že si jich všech vážím. Nejsem osobně nadšený, že tato stavba by měla vyrůst v prostoru „Na kanále“. Může být zrádné část této zelené plochy obětovat. Možná paradoxně, ale právě až tato stavba bude startem toho, že zbylá plocha, a bude jí určitě dost, konečně dostane parkovou úpravu a stane se tak krásným koutem v centru města. Měl bych lepší pocit, kdybych mohl říci, že rozhodnutí moje vlastní i celého zastupitelstva bylo učiněno až po vyčerpání všech možných jiných variant. Zde připouštím, že se čas od roku 1997 trochu promarnil, a město samo mělo připravit nabídku pozemků pro případného zájemce o výstavbu supermarketu. Na to už bohužel nebylo dost času v roce 2003.

Ing.Vladislav Nechvátal
starosta města, e-mail: starosta@trest.cz

homepage kauza Penny Market