HOMEPAGE
O NÁS
ČINNOST
AKTUALITY
ODKAZY

Telčské listy 11/2003


Z TELČE BUDE ŘÍDIT TŘEŠŤ
Místostarosta Třeště pracuje na MěÚ Telč

Po rozšíření kompetencí městského úřadu v souvislosti s reformou veřejné správy pracuje na telčské radnici od 1. ledna letošního roku pan Robert Richter z Třeště. Občané našeho správního obvodu mají možnost se s ním setkat na sociálním odboru, kde působí jako kurátor pro děti a mládež. Pan Richter má na starosti i další nelehké agendy, jako jsou sociální dávky společensky nepřizpůsobeným občanům, romskou a protidrogovou problematiku a zajišťování výkonu alternativních trestů. Na posledním zasedání třešťského městského zastupitelstva byl Robert Richter zvolen neuvolněným místostarostou města Třeště. Při této příležitosti jsme mu nejen poblahopřáli ke zvolení do významné funkce, ale také mu položili několik otázek.

Už víte, který úsek správy města budete mít na starosti?
Na tuto otázku nemohu v tuto chvíli odpovědět. Zatím jsem převzal kompetence po mém předchůdci místostarostovi Pavlu Maslákovi. O rozdělení kompetencí budeme ve vedení města ještě jednat.

Jaký největší problém třešťská samospráva nyní řeší?
Dle mého názoru je v současné době nejožehavějším tématem výstavba Penny Marketu v místě zvaném Na Kanále. Sám osobně cítím, že taková prodejna v Třešti chybí, a hlasoval jsem pro její výstavbu. Samotná lokalita, kde má prodejna vyrůst, se mi ale nezdá jako nejlepší řešení.

Domníváte se, že se Vám podaří skloubit pracovní povinnosti na Městském úřadu v Telči s úkoly v nové funkci?
Moje zaměstnání je na jednu stranu velice zajímavé a rozmanité, na druhou dosti psychicky náročné. Zaměstnavatel, Město Telč, se ke mně zachoval velice korektně a musím přiznat, že bez této vstřícnosti bych nemohl působit v nové funkci. Z tohoto důvodu cítím vnitřní povinnost nadále se snažit odvádět v zaměstnání co možná nejlepší práci, ale samozřejmě také se zodpovídám mým voličům. Proto budu muset na čas odložit některé volnočasové aktivity a takto získaný prostor využít ve prospěch občanů Třeště. Abych tedy odpověděl na danou otázku. Jsem přesvědčen, že pracovní povinnosti s úkoly nové funkce skloubím a budu je zvládat jak ke spokojenosti občanů tak zaměstnavatele. Samozřejmě vše prověří čas.
(z)

homepage kauza Penny Market